Vacatures verder gestegen in eerste kwartaal

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2005 verder gestegen. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden stonden er in ons land eind maart 141 duizend vacatures open. Dit zijn er 13 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Vanaf het eerste kwartaal van 2001 tot en met het derde kwartaal van 2003 is het aantal vacatures voortdurend gedaald. Daarna is het aantal vacatures zes kwartalen op rij toegenomen. De toename bedroeg gemiddeld ruim 8 duizend per kwartaal.

De stijging in het eerste kwartaal komt grotendeels voor rekening van de commerciële dienstverlening. Daar steeg het aantal vacatures met 10 duizend. In de industrie, de niet-commerciële dienstverlening en de landbouw nam het aantal vacatures maar weinig toe.

De aantallen ontstane en vervulde vacatures zijn net als in de drie voorgaande kwartalen toegenomen. Dit wijst op een toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal zijn 217 duizend vacatures ontstaan, 39 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 183 duizend, 32 duizend meer dan in het eerste kwartaal van 2004.

De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen en kan gezien worden als een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind maart 2005 waren er 23 vacatures op iedere duizend banen. Dit zijn er 5 meer dan eind maart 2004, maar nog wel minder dan de piek van 32 aan het eind van het eerste kwartaal van 2000. De vacaturegraad is toegenomen in bijna alle bedrijfstakken. Het is het vierde kwartaal op rij dat de vacaturegraad hoger is dan een jaar eerder.

Vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacatures, seizoengecorrigeerd