Minder afvalwater, betere zuivering

In 2003 hebben de 378 rioolwaterzuiveringsinstallaties die Nederland telt in totaal ruim 1,7 miljard m³ afvalwater gezuiverd. Dat is 14 procent minder dan in 2002 en de laagste hoeveelheid sinds 1997.

Afvalwater rioolwaterzuiveringsinstallaties en neerslag in De Bilt
Afvalwater rioolwaterzuiveringsinstallaties en neerslag in De Bilt

Minder afvalwater door droogte

De aanvoer van afvalwater naar de zuiveringsinstallaties is mede afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Die viel in 2003 minder dan in het jaar er voor; 2003 was een droog jaar. In De Bilt werd slechts 613 mm neerslag gemeten, wat de laagste hoeveelheid was sinds 1996.

Zuiveringsrendement rioolwaterzuiveringsinstallaties
Zuiveringsrendement rioolwaterzuiveringsinstallaties

Hoger zuiveringsrendement

In 2003 werd er relatief veel vervuiling uit het rioolwater gezuiverd. Vooral het zuiveringsrendement voor stikstof en fosfor lag hoog en dat is conform de stijgende trend van de afgelopen jaren. In 2003 werd 80 procent van al het fosfor uit het afvalwater verwijderd; voor stikstof was dit percentage 72. In 1995 was dit respectievelijk 74 en 57 procent. Het zuiveringsrendement van biologisch afbreekbare stoffen ligt al een langere periode rond de 97 procent. De toename in zuiveringsrendementen wordt veroorzaakt door de toepassing van betere technieken en de droogte. In droge jaren wordt minder vuil aangevoerd via de straatriolen. En door het lagere aandeel hemelwater kan het overige afvalwater langer in de rioolwaterzuiveringsinstallaties blijven, wat een positief effect heeft op het zuiveringsrendement.

Elektriciteitsgebruik rioolwaterzuiveringsinstallaties

Elektriciteitsgebruik rioolwaterzuiveringsinstallaties

Lager elektriciteitsgebruik

Omdat er minder afvalwater verwerkt hoefde te worden, daalde ook het elektriciteitsgebruik van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het verbruik in 2003 - 683 mln kWh - lag 2 procent lager dan in 2002. Ook de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om 1 kg biologisch afbreekbare stoffen uit het afvalwater te verwijderen bleek in 2003 lager te zijn dan in 2002. Het zuiveringsproces is dus efficiënter verlopen, maar dat hoeft geen structurele ontwikkeling te zijn.

Tjerk ter Veen en Kees Baas