Iedere dag 30 inwoners minder in 2040

Het inwonertal van Nederland neemt nog toe, maar het groeitempo is relatief laag. In 2005 zal de bevolking gemiddeld per dag met 92 inwoners groeien. In 1970 kwamen er nog 443 inwoners per dag bij. In de toekomst is een omslag te verwachten. Het inwonertal zal in 2040 afnemen met zo’n 30 personen per dag. Het aantal sterfgevallen zal dan de bevolkingsontwikkeling bepalen.

Migratie niet meer motor bevolkingsgroei

Sinds 2003 is de migratie als motor achter de bevolkingsgroei weggevallen. De teruggelopen werkgelegenheid en minder gunstige economische situatie speelden hierbij een belangrijke rol. Ook in 2005 zullen naar verwachting meer mensen vertrekken dan zich hier vestigen. Dagelijks zal Nederland door migratie 46 inwoners verliezen.

Migratiesaldo, geboorte en sterfte per dag

Migratiesaldo, geboorte en sterfte per dag

Natuurlijke aanwas zorgt voor bevolkingsgroei

Toch neemt het inwonertal in 2005 nog iets toe, met gemiddeld 92 inwoners per dag. Dit komt doordat nog steeds meer kinderen worden geboren dan dat er mensen overlijden. In de toekomst zal dit echter veranderen. In 2027 zal het aantal overledenen voor het eerst het aantal geboorten overtreffen.

De situatie in 1970

Nog maar 35 jaar geleden kwamen er elke dag gemiddeld 443 inwoners bij. Het aantal geboorten lag toen met 655 kinderen per dag een stuk hoger en het aantal overledenen met 300 aanzienlijk lager. Nederland kende nog een relatief jonge bevolkingsopbouw. De natuurlijke groei vormde de motor achter de bevolkingsgroei, gestimuleerd door een positief migratiesaldo.

Levendgeborenen en overledenen per dag, 1970-2040

Levendgeborenen en overledenen per dag, 1970-2040

Wat brengen de komende 35 jaar?

Als we 35 jaar vooruit kijken, zien we een belangrijke omslag. Terwijl er in 2005 nog elke dag 92 mensen bij komen, is er in 2040 sprake van een afname met 30 personen per dag. Dat komt vooral doordat meer mensen overlijden. Sterfte is tegen die tijd de bepalende factor in de bevolkingsontwikkeling. Het verschil tussen het aantal sterfgevallen en het aantal geboorten zorgt in 2040 voor een afname van 110 inwoners per dag.

Bevolkingsontwikkeling per dag, 1970-2040

Bevolkingsontwikkeling per dag, 1970-2040

Migratie zal weer positieve bijdrage leveren

Hoewel het migratiesaldo binnen een aantal jaren weer zal oplopen, kan dat niet voorkomen dat de bevolking gaat krimpen. Omdat Nederland weer ‘immigratieland’ wordt komen er in 2040 per saldo 72 inwoners per dag bij. Dit blijft echter achter bij de natuurlijke afname. De omslag van groei naar krimp van de bevolking zal in 2035 beginnen.

Jan Latten (CBS) en Bas Hamers (UvA)

Bron: StatLine