Opnieuw meer omzet industrie

De Nederlandse industrie heeft ook in februari 2005 meer omgezet dan een jaar eerder. In vergelijking met februari vorig jaar was de omzet 6 procent hoger. De omzettoename is vrijwel gelijk aan de stijging van de afzetprijzen. De industriële productie is in de periode januari–februari 2005 met 0,5 procent toegenomen ten opzichte van november–december 2004. Dit is de tweede lichte stijging op rij. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Vooral meer omzet op exportmarkt

De omzetgroei in februari 2005 is vooral gerealiseerd op de buitenlandse markt. Daar heeft de Nederlandse industrie 9 procent meer omgezet dan in februari 2004. De toename van de omzet op de binnenlandse markt bleef beperkt tot 1 procent.
De totale omzetstijging van 6 procent is nagenoeg gelijk aan de toename van de afzetprijzen. Die waren in februari 2005 gemiddeld ruim 6 procent hoger dan in februari 2004. De hogere afzetprijzen zijn vooral het gevolg van prijsstijgingen in de aardolie-, chemische en rubberindustrie en van prijsstijgingen in de metaalindustrie.

Industriële productie stijgt opnieuw licht

In de periode januari–februari 2005 is de industriële productie, na correctie voor seizoeninvloeden, met 0,5 procent gestegen ten opzichte van de periode november–december 2004. Het is de tweede lichte stijging op rij. Deze lichte stijging is voor een deel toe te schrijven aan de aardolie-, chemische en rubberindustrie. In deze branche groeide de productie met 4,7 procent. De branche is goed voor ruim 20 procent van totale industriële toegevoegde waarde.
De productie van investeringsgoederen lag in januari–februari 2005 hoger dan die in de voorafgaande periode. Daarentegen daalde de productie van zowel grondstoffen en halffabrikaten als die van consumptiegoederen.
Ten opzichte van een jaar geleden was de totale productie in februari 2005, gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon, vrijwel gelijk.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads