Consument leent makkelijker, niet meer

In 2004 hebben consumenten 10,4 miljard euro geleend voor de aanschaf van duurzame consumptiegoederen zoals een auto, een computer of een bankstel. Dat bedrag is even hoog als in 2003.

Consumenten kiezen voor gemakkelijke leningen

Consumenten hebben in 2004 net zoveel geleend als in voorgaande jaren. De manier waarop geld geleend wordt is wel veranderd. Consumenten kiezen vaker voor gemakkelijke kredietvormen. Zo worden er steeds minder aflopende kredieten afgesloten. Het lenen van geld met creditcards is daarentegen sterk toegenomen. In 2004 werd 28 procent van het totale bedrag verstrekt in de vorm van creditcard krediet. In 1998 was dit nog maar 13 procent.

De meest gebruikte kredietvorm blijft het doorlopend krediet, in 2004 goed voor een aandeel van 61 procent in de totale kredietverstrekking. Dit percentage is in de loop van de jaren nauwelijks veranderd. Bij deze kredietvorm kan iemand tot een bepaald bedrag geld opnemen.

Jaarlijks verstrekt krediet naar kredietvorm

Jaarlijks verstrekt krediet naar kredietvorm

Vooral geleend bij banken en creditcardorganisaties

Met de toenemende populariteit van het creditcardkrediet stijgt het marktaandeel van banken en creditcardorganisaties in de kredietverstrekking. Maar ook hun aandeel in de doorlopende kredietverlening groeit nog steeds.

In 2004 was het aandeel van banken en creditcardorganisaties in de totale kredietverstrekking aan consumenten 65 procent. In 1998 was dit nog 54 procent. Financieringsmaatschappijen hebben een aandeel van nog maar 30 procent van het krediet tegen 40 procent in 1998, postorderbedrijven verstrekten 4 procent van de leningen (4 procent), gemeentelijke kredietbanken 1 procent (2 procent).

Jaarlijks verstrekt krediet naar kredietverstrekker

Jaarlijks verstrekt krediet naar kredietverstrekker

Postorderkrediet het duurst

De kredietvergoeding die kredietverstrekkers rekenen bestaat uit rente en kosten. De kredietvergoeding wordt maandelijks in rekening gebracht en omgerekend naar een effectieve kredietvergoeding op jaarbasis. Dit percentage is afhankelijk van de rentestand op de geldmarkt, van de grootte van het geleende bedrag en de looptijd van het krediet. Ook concurrentieoverwegingen spelen een rol.

Kredietverstrekkers mogen niet rekenen wat ze willen. Ze zijn gebonden aan een maximumpercentage. In 2004 was dat 21 procent.

Postorderbedrijven brengen traditioneel de hoogste vergoeding in rekening: 19 procent in 2004. De tarieven van postorderbedrijven liggen dicht bij het maximaal toegestane percentage en volgen de aanpassingen van het maximum. De vergoeding op creditcardkrediet lag in 2004 gemiddeld op 14 procent. De effectieve kredietvergoeding op doorlopende kredieten bij banken was in 2004 gemiddeld 8 procent, ruim een procentpunt lager dan wat financieringsmaatschappijen rekenden.

Kredietvergoeding op creditcardkrediet en doorlopend krediet per groep verstrekkers

Kredietvergoeding op creditcardkrediet en doorlopend krediet per groep verstrekkers

Elma van Agtmaal-Wobma

Bron: StatLine