Meerpersoonscellen: meer gedetineerden

In september 2004 zaten in de Nederlandse gevangenissen 16 455 gedetineerden opgesloten. Dat zijn er bijna 2,5 duizend meer dan in 2003. Deze toename met 18 procent komt voornamelijk door de uitbreiding van de celcapaciteit.

Aantal gedetineerden

Aantal gedetineerden

Veel jonge mannen vast voor geweld

Tussen 2003 en 2004 is het aandeel vrouwen in de totale gevangenispopulatie meer gestegen dan het aandeel mannen. Het aantal vrouwelijke gedetineerden is met 30 procent gestegen (van 840 naar 1 085), het aantal gedetineerde mannen met 17 procent (van 13 140 naar 15 370).

Gedetineerden naar leeftijd

Gedetineerden naar leeftijd

Bijna eenderde van de vrouwen - 345 in totaal - zit voor een drugsdelict in de gevangenis. Van deze vrouwen is 44 procent geboren in Suriname en de Nederlandse Antillen.

De meeste mannen, zo’n 43 procent, zitten in de gevangenis vanwege geweldsmisdrijven. Vooral jonge mannen hebben zich daaraan schuldig gemaakt: de helft van de gedetineerde mannen onder de 25 jaar zit om reden van een geweldsmisdrijf in de gevangenis. Van de weinige ouderen in de gevangenis – in 2004 zijn er 90 65-plussers, vrijwel allemaal mannen – zit 30 procent voor seksuele misdrijven.

Gedetineerden naar aard van de detentie, 2004

Gedetineerden naar aard van de detentie, 2004

Veroordeeld of in voorlopige hechtenis

De gevangenispopulatie bestaat grotendeels uit drie groepen. De grootste groep, 43 procent van het totaal, bestaat uit personen die door de rechter tot gevangenisstraf zijn veroordeeld. De tweede groep, 39 procent van de gedetineerden, zit in voorlopige hechtenis. De derde groep bestaat uit overige gedetineerden: degenen die tot hechtenis zijn veroordeeld, vreemdelingen in afwachting van uitzetting en passanten in afwachting van een plaats in een tbs-kliniek.

Lange straffen vooral mannen

Op de peildatum in 2004 zitten 1,8 duizend gedetineerden, bijna allemaal mannen want slechts 3 procent is vrouw, een straf uit van vier jaar of langer. Bijna 70 procent van de langgestraften zit voor geweldsmisdrijven in de gevangenis. Ongeveer een kwart zit voor opiumdelicten. De langstzittende gedetineerden zitten al sinds eind jaren tachtig in de gevangenis.

Marcelle van Zee en Cheng Wang

Bron: StatLine:

  • Kenmerken van de gedetineerde bevolking
  • Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen