Internationale handel opnieuw hoger

In januari 2005 was de waarde van de buitenlandse handel in goederen opnieuw hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De uitvoer lag 10 procent hoger en bedroeg 21,1 miljard euro. De invoer is met 12 procent toegenomen en is uitgekomen op 19,0 miljard euro. De groeicijfers waren daarmee iets minder hoog dan in het laatste half jaar van 2004. Daarnaast waren in januari 2005 de in- en uitvoerprijzen licht hoger dan in januari 2004. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Handel groeit relatief sterker met landen buiten EU

Net zoals in 2004 overwegend het geval was, groeide de handel met landen buiten de Europese Unie relatief harder dan de handel met EU-landen. In januari 2005 kwam de waarde van de uitgevoerde goederen naar landen buiten de Europese Unie 15 procent hoger uit op 4,5 miljard euro. De waarde van de ingevoerde goederen uit deze landen bedroeg 8,5 miljard euro,, 17 procent meer dan in januari 2004.
Naar landen binnen de Europese Unie werd in januari 2005 voor 16,7 miljard euro uitgevoerd. Dat was 8 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ruim driekwart van de uitvoer had dus de Europese Unie als bestemming. De invoer uit EU-landen is ten opzichte van een jaar eerder eveneens 8 procent hoger uitgekomen op 10,5 miljard euro. Bij de invoer kwam dus ruim de helft uit de EU.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.