Asbak leger, schatkist voller

Het jaar 2004 was voor de verstokte roker geen gemakkelijk jaar. Deze roker kreeg toen namelijk te maken met een duidelijke verscherping van de Tabakswet en een forse prijsverhoging. De nieuwe wet en de prijsverhoging hebben er toe geleid dat in 2004 aanzienlijk minder is gerookt dan in voorgaande jaren. Toch werd er in 2004 meer accijns en BTW geïnd.

Overheid ontmoedigt roker

Met de invoering van de Tabakswet van 17 juli 2002 heeft de overheid voor een strikt ontmoedigingsbeleid gezorgd. Daarnaast is op 1 februari 2004 een forse prijsverhoging doorgevoerd. De prijs van zowel een pakje sigaretten van 25 stuks als een pakje shag van 50 gram werd toen 80 eurocent hoger. Van deze prijsverhoging komt 55 cent voor rekening van de overheid en 25 cent van de tabaksfabrikanten.

Per 1 februari 2004 kost een pakje sigaretten in de meest populaire prijsklasse 4,60 euro. Hiervan komt 3,36 euro door accijns en BTW terecht bij de fiscus. Industrie en handel verdelen de rest. Ook een pakje shag van 50 gram kost 4,60 euro. De belasting is 2,81 euro. Voor fabrikanten en handel blijft nog 1,79 euro over.

Prijsopbouw sigaretten en shag

Prijsopbouw sigaretten en shag

Consumptie loopt terug

Na invoering van deze maatregelen kwam verleden jaar de verkoop van het aantal sigaretten 12 procent lager uit op 14,8 miljard stuks. Ook de verkoop van kerftabak verminderde in het afgelopen jaar met 8 procent tot 12,1 miljoen kg.

Omgerekend per hoofd van de bevolking werden vorig jaar 912 sigaretten gekocht tegen 1 050 in het jaar daaraan voorafgaand. Het verbruik van shag daalde met 8 procent naar 741 gerolde shagjes in 2004.

Verbruik per hoofd van de bevolking: sigaretten en shag

Verbruik per hoofd van de bevolking: sigaretten en shag

Bestedingen hoger ondanks tabakswet en prijsverhoging

Ondanks de dalende consumptie van het aantal sigaretten zijn de bestedingen toch toegenomen. De forse prijsstijgingen hebben ertoe geleid dat vorig jaar de bestedingen aan sigaretten met 2 procent zijn toegenomen tot 2,7 miljard euro. Met de verkoop van kerftabak was verleden jaar ruim 1 miljard euro gemoeid. Dit is ruim 7 procent meer dan in 2003.

Na de door de Tabakswet opgelegde beperkingen en de prijsverhogingen door overheid en industrie daalde de verkoop van sigaretten en shag. De schatkist heeft niet geleden onder de lagere consumptie. Volgens voorlopige uitkomsten bedroeg de accijnsopbrengst vorig jaar 1,94 miljard euro. In 2003 kwam dit nog uit op 1,75 miljard euro.

Hans Draper

Bron: StatLine: Verbruik van voedings- en genotmiddelen