Grote toename bezit buitenlandse effecten bij pensioenfondsen en verzekeraars in 2004

Eind 2004 bedroeg het totale vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars 865 miljard euro. Dat is 82 miljard euro meer dan in 2003. Vooral het bezit aan buitenlandse effecten is toegenomen. Het vermogen in buitenlandse aandelen en obligaties nam respectievelijk toe met 29 miljard euro en 53 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Pensioenfondsen in buitenlandse aandelen en obligaties

De pensioenfondsen bezaten eind 2004 bijna 216 miljard euro aan buitenlandse aandelen. Dat is ruim 25 miljard euro meer dan in 2003. De toename is bijna volledig gerealiseerd in niet-eurolanden.
Het totale aandelenbezit steeg in 2004 met 26 miljard euro tot ruim 252 miljard euro. De toename is, met ruim 16 miljard euro, vooral behaald door stijgende koersen op de aandelenbeurzen. De koerswinst was ongeveer 7 procent. Ter vergelijking, de AEX all-share index van binnenlandse aandelen nam in 2004 toe met 5,7 procent, de MSCI-wereldindex van aandelen nam toe met 4,8 procent.
Het bezit aan buitenlandse obligaties van de pensioenfondsen steeg in 2004 met 26 miljard euro tot bijna 173 miljard euro. Daarentegen daalde het bezit aan binnenlandse obligaties met bijna 3 miljard euro. Het totale obligatiebezit bedroeg eind 2004 ruim 205 miljard euro.
Eind 2004 hebben pensioenfondsen met een bedrag van ruim 388 miljard euro 72 procent belegd in buitenlandse aandelen en obligaties. Dat was eind 2003 nog 69 procent.

Verzekeraars kopen vooral obligaties

Verzekeraars hadden eind 2004 voor 85 miljard euro aan buitenlandse obligaties in bezit. Dat is een toename van 27 miljard euro in vergelijking met 2003. Het totale bezit aan obligaties steeg met 33 miljard euro tot 121 miljard euro. Het grootste deel hiervan is gerealiseerd door aankopen ter waarde van ruim 21 miljard euro.
Het aandelenbezit van de verzekeraars steeg in 2004 met bijna 12 miljard euro tot bijna 97 miljard euro. Hiervan is bijna 6 miljard euro gerealiseerd door aankopen, bijna 5 miljard euro door koerswinsten en bijna 2 miljard euro door overige mutaties. De verzekeraars hebben eind 2004 met bijna 114 miljard euro ongeveer 35 procent van hun bezittingen belegd in buitenlandse aandelen en obligaties. Eind 2003 was dat nog 28 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads