Institutionele beleggers doen meer in vastgoed

De beleggingen van pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen in vastgoed zijn in 2003 met 2,1 miljard euro gestegen naar 90 miljard euro.

Vastgoedbeleggingen van institutionele beleggers

Vastgoedbeleggingen van institutionele beleggers

Van direct naar indirect vastgoed

De beleggingen in direct vastgoed, zoals grond, woningen, kantoren en winkels, zijn in 2003 gestegen van 60,6 naar 60,9 miljard euro. Deze stijging volgt op een forse daling in 2002 die gevolg was van overnames van enkele beleggingsinstellingen door buitenlandse marktpartijen.

De omvang van het indirect vastgoed, dit zijn aandelen in vastgoedbeleggingsinstellingen, is in 2003 gestegen van 27,3 naar 29,1 miljard euro. Vooral pensioenfondsen beleggen relatief veel in indirect vastgoed. Hun bezit hierin is in 2003 gestegen van 22,8 naar 24,4 miljard euro.

Binnen de vastgoedbeleggingen verschuift het accent van direct vastgoed naar indirect vastgoed. De verschuiving is een proces dat al jaren aan de gang is. Het aandeel indirecte vastgoedbeleggingen is toegenomen van 4 procent in 1980 tot 32 procent in 2003.

Aan- en verkopen van direct vastgoed, institutionele beleggers

Aan- en verkopen van direct vastgoed, institutionele beleggers

Omvangrijke aan- en verkopen

De aan- en verkopen van direct vastgoed van de afgelopen jaren liggen historisch gezien op een hoog peil. Vooral de aankopen in 2000 van 14,0 miljard euro en de verkopen in 2002 van 16,1 miljard euro zijn opvallend. Dit heeft vooral te maken met enkele grote transacties door beleggingsinstellingen.

Uit onderzoek blijkt dat pensioenfondsen en verzekeraars positieve verwachtingen hebben over het aandeel van direct vastgoed in hun portefeuille. Dit zou de komende jaren moeten leiden tot hoge aankopen.

Beleggingen in direct vastgoed, institutionele beleggers

Beleggingen in direct vastgoed, institutionele beleggers

Driekwart direct vastgoed is binnenlands

Driekwart van de beleggingen van institutionele beleggers in direct vastgoed is op het binnenland gericht. Voor pensioenfondsen en verzekeraars is die binnenlandse gerichtheid nog groter, beleggingsinstellingen hebben meer buitenlands direct vastgoed. Het binnenlands vastgoed bestaat voornamelijk uitwoningen, kantoren en winkels.

Beleggingen indirect vastgoed, institutionele beleggers

Beleggingen indirect vastgoed, institutionele beleggers

Indirect vastgoed voor groot deel buitenlands

Een belangrijk deel van het indirect vastgoed bestaat uit beleggingen in buitenlandse vastgoedbeleggingsinstellingen. De afgelopen drie jaar is het buitenlands deel van het totale indirect vastgoed stabiel op 60 procent.

Overigens hebben ook belangen in Nederlandse vastgoedbeleggingsinstellingen een buitenlands karakter. Zo bestaat 63 procent van het totale vastgoed van Nederlandse vastgoedbeleggingsinstellingen in 2003 uit buitenlands vastgoed.

John Gebraad

Bron: StatLine:

  • Institutionele beleggers, vastgoed stand
  • Institutionele beleggers, vastgoed mutaties