Woningbouw verbetert licht

In 2004 zijn ruim 65 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 10 procent meer dan in 2003. In dat jaar werd het laagste aantal woningen sinds 1953 opgeleverd. Het aantal woningen waarvoor in 2004 een bouwvergunning is verleend, was 5 procent hoger dan in 2003. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Woningproductie blijft op laag niveau

De woningbouw zit al een aantal jaren in een dal. In de jaren negentig kwamen er gemiddeld nog ongeveer 90 duizend woningen per jaar gereed. Daarna nam het aantal nieuw opgeleverde woningen snel af tot minder dan 60 duizend woningen in 2003. In 2004 is er voor het eerst sinds lange tijd weer sprake van een behoorlijke groei. Het aantal gereedgekomen woningen steeg met 6 duizend tot iets boven de 65 duizend. De woningproductie blijft echter op een laag niveau.

Meeste nieuwe woningen in Zuid-Holland

Evenals in voorgaande jaren zijn in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd: bijna 15 duizend. Dat is 6 procent meer dan in 2003. Na Zuid-Holland vond de grootste productie plaats in Noord-Brabant met ruim 10 duizend woningen. De relatief sterkste stijging laat Friesland zien, waar vorig jaar 64 procent meer woningen zijn gebouwd dan in 2003. In Flevoland, Noord-Holland en Groningen was de woningproductie in 2004 lager dan in het jaar daarvoor.

Aantal bouwvergunningen blijft groeien

In 2004 is voor 76 duizend woningen een vergunning afgegeven. Dat zijn er bijna 4 duizend meer dan in 2003. De toename in 2004 is vooral te danken aan een forse groei van het aantal verleende vergunningen in het vierde kwartaal. Het dieptepunt bij de bouwvergunningen lag in 2001. Sindsdien is het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend ieder jaar gegroeid.
In Gelderland, Groningen, Noord-Holland en Zeeland zijn voor minder woningen vergunningen afgegeven. De sterkste toeneming vond plaats in Friesland en Flevoland met respectievelijk 42 en 27 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads