Vacatures steeds vaker voor hogere beroepen

Tussen 2000 en 2003 is het aantal openstaande vacatures meer dan gehalveerd tot 81 duizend. Tegelijkertijd is het aandeel vacatures voor hogere en wetenschappelijke beroepen toegenomen. Vacatures voor technisch personeel zijn relatief vaak moeilijk vervulbaar.

Drie op tien vacatures hoger of wetenschappelijk

Eind september 2003 was 23 procent van de vacatures bestemd voor hogere beroepen en 6 procent voor wetenschappelijke beroepen. Drie jaar eerder gold dat nog voor respectievelijk 16 en 5 procent. Bij vacatures voor beroepen waarin eenvoudige werkzaamheden worden verricht, heeft zich een bijna tegengestelde ontwikkeling voorgedaan. In 2000 was 38 procent van de vacatures beschikbaar voor personen met elementaire of lagere beroepen. Dit nam af tot 30 procent in 2003.

Aandeel vacatures naar beroepsniveau, 2000-2003

Aandeel vacatures naar beroepsniveau, 2000-2003

Administratief en commercieel meest gevraagd

Eind september 2003 waren er ruim 33 duizend vacatures voor beroepen op middelbaar niveau. Dit is 41 procent van het totaal. Binnen de vacatures voor middelbare beroepen wordt administratief en commercieel personeel het meest gevraagd. Voor dergelijk personeel waren meer dan 13 duizend vacatures beschikbaar. Ook bij andere beroepsniveaus was relatief veel vraag naar administratief en commercieel personeel.

Vacatures naar beroepsniveau en –richting, september 2003

Vacatures naar beroepsniveau en –richting, september 2003

Voor schoolverlaters vooral lagere beroepen

In 2003 waren 19 duizend vacatures geschikt voor schoolverlaters. Bij meer dan de helft hiervan werd een beroep gevraagd op maximaal vmbo-niveau. Voor alle openstaande vacatures was dit eenderde. Voor hogere en wetenschappelijke beroepen gold het omgekeerde. Van alle vacatures voor schoolverlaters had een op de zeven betrekking op een hoger of wetenschappelijk beroep, tegen een op de drie voor alle vacatures.

Aandeel moeilijk vervulbare vacatures, september 2003

Aandeel moeilijk vervulbare vacatures, september 2003

Technische beroepen moeilijk vervulbaar

In 2003 waren er 16 duizend vacatures voor technisch personeel. Er is vooral vraag naar technisch personeel van lager of middelbaar niveau. In 2003 ging het om 13 duizend vacatures. Van de vacatures voor technisch personeel werd eenderde door werkgevers als moeilijk vervulbaar beschouwd. Van alle vacatures is slechts eenvijfde moeilijk vervulbaar.

Jeremy Weidum

Bron: StatLine