Producenten industrie iets negatiever, zakelijke dienstverleners optimistisch

Het producentenvertrouwen in de industrie is in januari 2005 uitgekomen op –0,6. Dit is iets lager dan in december. Het vertrouwen van de industriële producenten is in januari voor de derde maand op rij afgenomen. Het ligt nog wel ver boven het dieptepunt in juni 2003. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
De ondernemers in de zakelijke dienstverlening daarentegen verwachten in het eerste kwartaal van 2005 een verdere stijging van omzet en orders. Ook willen zij meer personeel in dienst nemen.

Ondernemers industrie iets somberder over toekomstige productie

Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.
Oorzaak van de daling van het producentenvertrouwen in januari is een iets somberder kijk op de verwachte productie in de komende drie maanden. Het zijn de producenten van consumptiegoederen die pessimistischer zijn geworden. Daar overtreft het aantal ondernemers dat een daling van de productie verwacht nu ruimschoots het aantal dat een stijging verwacht. Het oordeel van de industriële ondernemers over hun voorraden gereed product is niet veranderd. Over hun orderpositie ten slotte zijn ze een fractie positiever geworden.

Orderportefeuille industrie groter

De ondernemers in de industrie hebben in december 2004 op de buitenlandse markt iets meer orders binnengehaald dan in november. De orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk is daardoor toegenomen. Dit geldt vooral voor de producenten van halffabrikaten. Het oordeel over de orderontvangst is iets minder negatief dan in december.
Een op de zes ondernemers in de industrie verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl maar een op de twintig juist van plan is personeel aan te trekken. Een kwart van de ondernemers verwacht hogere verkoopprijzen, een op de negen lagere prijzen.

Bezettingsgraad industrie lager

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de Nederlandse industrie is teruggelopen naar 82,1 procent. Dat is hetzelfde niveau als een jaar geleden. Een op de vijf ondernemers ondervindt productiebelemmeringen. Onvoldoende vraag blijft net als in voorgaande kwartalen de belangrijkste oorzaak. Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie binnen Nederland en binnen de EU verbeterd. Over de concurrentiepositie buiten de EU lopen de meningen meer uiteen.

Zakelijke dienstverleners positief over orders en omzet

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwachten in het eerste kwartaal van 2005 meer orders en een hogere omzet. In het afgelopen kwartaal hebben zij naar eigen zeggen ook al meer omzet gerealiseerd en meer orders ontvangen. Dat geldt vooral voor de computerservicebureaus, de uitzendbranche, schoonmaakbranche en accountants- en administratiekantoren. Bij de leasebedrijven zijn de verwachtingen over de orderontvangst veel gematigder. Zij geven aan in het afgelopen kwartaal ook minder orders te hebben ontvangen.

Zakelijke dienstverleners verwachten groei werkgelegenheid

Een kwart van de zakelijke dienstverleners wil in het eerste kwartaal van 2005 meer mensen in dienst nemen, terwijl een op de acht verwacht de personeelsomvang in te krimpen. De zakelijke dienstverleners zijn in vier jaar niet zo positief geweest over de werkgelegenheidsontwikkeling in hun branche.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads