Aantal uitzenduren stijgt weer

Het aantal uitzenduren (fase A) in de uitzendbranche lag in het derde kwartaal van 2004 8 procent hoger dan in dezelfde periode van 2003.

Uitzendbureaus groeien weer

De uitzendbranche lijkt hiermee door het dieptepunt heen. Mogelijk zijn de positieve signalen uit de uitzendbranche de eerste reacties op de opleving van de economie.

Niet alleen neemt het aantal uitzenduren in het derde kwartaal toe, ook de omzetten van uitzendbureaus stijgen weer. Dat is voor het eerst sinds twee jaar. Die omzetgroei is vooral te danken aan een groei van de afzet van uitzenduren voor projecten van bepaalde duur (fase A). Voor deze projecten zijn uitzendkrachten actief zonder vast dienstverband bij de uitzendbureaus.

Omzet en aantal uren uitzendbureaus (seizoengecorrigeerd)

Omzet en aantal uren uitzendbureaus (2000=100)

Groei sinds tweede kwartaal 2004

Na ruim vijf jaar waarin het aantal uitzenduren (fase A) voortdurend daalde, neemt dit aantal nu twee kwartalen op rij toe. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de groei 1 procent ten opzichte van een jaar eerder, in het derde kwartaal was de groei 8 procent. Volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen is er vooral in de technische en industriële sectoren weer een toenemende behoefte aan arbeidskrachten.

Het aantal uitzenduren voor mensen met een vast dienstverband (fase B en C) nam in het tweede en derde kwartaal van dit jaar nog met 4 procent af. Per saldo nam het totaal aantal uitzenduren toe met ruim 3 procent.

Omzet en aantal uren uitzendbureaus (% jaarmutatie)

Omzet en aantal uren uitzendbureaus (% jaarmutatie)

Positieve signalen arbeidsmarkt

Ook van andere delen van de arbeidsmarkt komen positieve signalen. In het derde kwartaal van 2004 heeft het CBS een lichte groei gemeten van het aantal vacatures. Gecorrigeerd voor het seizoen stonden toen 125 duizend vacatures open, 3 duizend meer dan een kwartaal ervoor. Zowel het aantal ontstane als het aantal vervulde vacatures nam toe ten opzichte van een jaar eerder.

Roos Schellings en Bastiaan Rooijakkers

Bron: StatLine