Inflatie in 2004 op laagste niveau sinds 1989

In 2004 bedroeg de inflatie in Nederland gemiddeld 1,2 procent. Dit is het laagste niveau sinds 1989. De lage inflatie is voor een belangrijk deel veroorzaakt door prijsdalingen van voedingsmiddelen en dranken. De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam in 2004 gemiddeld uit op 1,4 procent.

Inflatie vooral laag door gedaalde voedingsprijzen

In 1989 bedroeg de inflatie gemiddeld 1,1 procent. Daarna was tot 2004 de gemiddelde inflatie steeds 2,0 procent of hoger. De inflatie bereikte een piek in 2001, toen de prijzen 4,5 procent hoger lagen dan een jaar eerder. In 2004 is de inflatie met 1,2 procent ruim onder de 2,0 procent gedoken.
De lage inflatie in 2004 is vooral toe te schrijven aan de lage prijzen voor voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. Deze producten waren mede door de prijzenslag in de supermarkten gemiddeld 3,5 procent goedkoper dan in 2003. De prijzen voor alcoholhoudende dranken lagen bijna 3 procent lager dan in 2003.
Verder waren stoffering en huishoudelijke apparaten in 2004 bijna 1 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dat gold ook voor goederen en diensten in de categorie recreatie en cultuur. Binnen deze groep gingen de prijzen van audio, video, computers en software met bijna 11 procent omlaag. Kleding en schoeisel waren vorig jaar 1,9 procent goedkoper dan een jaar eerder. In 2003 waren deze producten al 3,0 procent goedkoper geworden.

Tabak en benzine fors duurder in 2004

Niet alle productgroepen droegen bij aan de lage inflatie in 2004. Zo waren tabaksartikelen gemiddeld 16,1 procent duurder dan in 2003. Automobilisten betaalden in 2004 gemiddeld 7,9 procent meer voor brandstoffen. De tarieven voor consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten waren gemiddeld 5,2 procent hoger dan in 2003. Hieronder vallen onder meer onroerende zaakbelasting, rioolbelasting, zuiveringsheffing, motorrijtuigenbelasting en gemeentelijke diensten. De tarieven voor sociale bescherming, zoals thuiszorg en kinderopvang, lagen gemiddeld 9,5 procent hoger.
Woninghuren waren in 2004 ruim 3 procent hoger dan in 2003. De prijzen van gas en elektriciteit lagen gemiddeld 3,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is weliswaar de minst sterke stijging voor energie sinds 1999, maar toch ruim boven de gemiddelde inflatie in 2004.

Inflatie in december iets lager dan in november

In december 2004 was de inflatie 1,2 procent. Een maand eerder bedroeg de inflatie nog 1,3 procent. Belangrijkste oorzaak van de daling is de prijsontwikkeling van kleding en schoeisel. Een prijsdaling van november op december is normaal voor deze goederen, maar in december 2004 valt de daling een stuk hoger uit dan in december 2003. Kleding en schoeisel waren in december vorig jaar 4,6 procent goedkoper dan in december 2003. Tussen november 2003 en november 2004 was de prijsdaling nog 1,0 procent.
De inflatie werd ook gedrukt doordat autobrandstoffen in december flink in prijs daalden ten opzichte van november. Autobrandstoffen waren in december 7,4 procent duurder dan een jaar eerder, maar in november was dat verschil nog 11,3 procent.
Daar staat tegenover dat verse groenten in december fors duurder werden. Hierdoor waren ze 11,3 procent duurder dan een jaar eerder. In november waren de groenten nog 10,1 procent goedkoper dan in november 2003.

Inflatie volgens Europese rekenregels 1,4 procent in 2004

De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenregels is vorig jaar gemiddeld uitgekomen op 1,4 procent. De inflatie in Nederland is volgens de HICP in 2004 dus hoger uitgekomen dan volgens de nationale CPI. Dit is toe te schrijven aan de verschillende behandeling van de prijsontwikkeling van ziektekosten in de twee reeksen.
De geharmoniseerde inflatie in Nederland is van november op december 2004 gedaald van 1,5 naar 1,2 procent. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in december zal uitkomen op 2,3 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads