Een kwartier meer vrije tijd per dag

Per etmaal besteedden Nederlanders van twaalf jaar en ouder de meeste tijd, zo’n tien uur en een kwartier gemiddeld, aan slapen en persoonlijke verzorging. Ruim zes uur wordt gemiddeld doorgebracht als vrije tijd. Ongeveer drie uur gaat op aan verzorging van anderen, huishoudelijke verplichtingen en vrijwilligerswerk. Betaald werk neemt gemiddeld twee uur en veertig minuten in beslag.

Tijdsbesteding per etmaal, 2003

Tijdsbesteding per etmaal, 2003

Deze cijfers hebben betrekking op 2003. Vergeleken met 2001 wordt er minder tijd besteed aan betaald werk en is er sprake van meer vrije tijd die besteed kan worden.

Verschillen in tijdsbesteding per etmaal, 2003 t.o.v. 2001

Verschillen in tijdsbesteding per etmaal, 2003 t.o.v. 2001

Gemiddeld een kwartier meer vrije tijd

Nederlanders hadden in 2003 een kwartier meer vrije tijd te besteden dan in 2001. Aan betaald werken werd echter minder tijd besteed. De werkloosheid nam in deze periode toe.

Tijdsbesteding: betaald werk en vrije tijd naar geslacht

Tijdsbesteding: betaald werk en vrije tijd naar geslacht

Vooral mannen minder aan het werk

Vooral mannen besteden in vergelijking met 2001 ongeveer een kwartier minder tijd aan betaald werk. Het grootste gedeelte van de vrije tijd die ze hierdoor kregen, ging op aan spelletjes doen, knutselen, musiceren of toneelspelen.

Vrouwen creëerden voor zichzelf meer vrije tijd - gemiddeld ruim tien minuten per etmaal - door minder tijd aan huishoudelijk werk en verzorging van anderen te besteden. Hun vrije tijd werd hoofdzakelijk ingevuld door meer televisie kijken en contact met familie, vrienden en kennissen.

Huishoudelijk werk

Vrouwen besteedden in 2003 nog altijd veel tijd aan huishoudelijke zaken. Boodschappen doen, eten koken en huishoudelijk werk kostte hen twee en een half uur per etmaal, tegen mannen slechts een klein uur. Ten opzichte van 2001 sprongen mannen ietsjes meer bij in het huishouden.

Henk Hendriks

Bron: StatLine