Nederland niet duur, niet goedkoop

Het prijsniveau voor levensmiddelen, alcoholische dranken en tabak in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie is in het algemeen een stuk lager dan het gemiddelde prijsniveau in de EU-25. Polen is het goedkoopste land, Ierland het duurste land van de Europese Unie.

Ierland duurste land in Europese Unie

In Polen zijn in 2003 de prijzen gemiddeld de helft lager dan de prijzen van de 25 landen van de Europese Unie. Ook Spanje, Estland en Slovenië zijn relatief goedkope landen.

Ierland is 44 procent duurder dan het EU-gemiddelde en daarmee het duurste land van de Europese Unie. Ook de Scandinavische landen hebben een hoog prijsniveau.

In het algemeen is Noordwest Europa relatief duur en is Zuidoost Europa relatief goedkoop. Nederland neemt, samen met de ons omliggende landen, een middenpositie in.

Prijsniveau voeding, tabak en alcohol, 2003

Prijsniveau voeding, tabak en alcohol, 2003

Regionaal patroon in tabak- en alcoholprijzen

De prijsniveaus van alcoholische dranken en tabak in de diverse EU-landen volgen dit regionale patroon. Met uitzondering van Cyprus liggen de prijzen van tabak en alcohol in de nieuwe lidstaten en de Zuideuropese lidstaten lager dan in de lidstaten in Midden- en Noord-Europa. Verschillen in de hoogte van de accijnzen op tabak en alcohol kunnen deze verschillen deels verklaren.

De prijzen van tabak en alcohol lopen wel sterker uiteen dan de prijzen van voedingsmiddelen in het algemeen, de prijzen van tabak verschillen het meest. De hoogste tabaksprijzen vindt men in het Verenigd Koninkrijk. Daar is tabak ruim zevenmaal zo duur als in Litouwen. In Finland is de drank het duurst. Ook Ierland is relatief duur.

Prijsniveau tabak en alcohol, 2003

Prijsniveau tabak en alcohol, 2003

Dirk-Jan Hoogerdijk