Aarzelend herstel horeca

Sinds juni van dit jaar gaat het iets beter in de horeca. De omzetten nemen weer licht toe na voortdurende omzetdalingen sinds het einde van 2002.

Lagere omzetten, meer faillissementen

Vooral cafés en hotels hebben het moeilijk gehad. De omzet van de cafés en hotels daalde de afgelopen twee jaar met ongeveer 5 procent. De omzet van cafetaria’s groeide daarentegen met 0,4 procent sinds het derde kwartaal van 2002.

Dat het slecht ging in de horeca blijkt ook uit de toename van het aantal faillissementen. Begin 2004 gingen er gemiddeld per maand bijna dertig horecabedrijven failliet. Begin 2002 waren dit er maar iets meer dan tien.

In juni van dit jaar bereikten de horeca-omzetten een dieptepunt, ruim 5 procent onder het niveau van begin 2002. Sindsdien gaat het iets beter. De omzetten nemen weer iets toe en ook is het aantal uitgesproken faillissementen lager dan begin 2004.

Horeca-omzet en faillissementen in de horeca

Horeca-omzet en faillissementen in de horeca

Samenhang horeca-omzet en consumentenvertrouwen

De jaar-op-jaar-veranderingen van de horeca-omzet hangen samen met het vertrouwen van de consumenten. Stijgt het consumentenvertrouwen, dan neemt de omzetgroei van de horeca toe. De samenhang is niet altijd even sterk. Zo was er begin jaren negentig veel minder samenhang. In 2002 is die geringere samenhang te verklaren uit de zeer forse prijsstijgingen in de horeca, waardoor de omzetgroei in eerste instantie toenam.

Consumentenvertrouwen en jaar-op-jaar-mutatie omzet horeca

Consumentenvertrouwen en jaar-op-jaar-mutatie omzet horeca

Opgaande trend consumentenvertrouwen stagneert

Op dit moment stagneert de opgaande trend van het consumentenvertrouwen. Sinds augustus is het consumentenvertrouwen vier maanden op rij gedaald. Ook de trend van het aantal faillissementen in de horeca vertoont een iets stijgende lijn. Het is op grond van deze constateringen dan ook maar de vraag of het herstel zal doorzetten.

Bastiaan Rooijakkers

Bron: StatLine:

  • Consumentenvertrouwen
  • Kortlopende ontwikkelingen horecabranche