Aandeel onderwijsuitgaven in BBP weer gestegen

De onderwijsuitgaven zijn in 2002 met 6,9 procent toegenomen ten opzichte van 2001. Vergeleken met 1995 waren de uitgaven anderhalf keer zo hoog. Het aandeel van de onderwijsuitgaven in het BBP steeg voor het derde jaar op rij. Als percentage van het BBP liggen de onderwijsuitgaven in Nederland iets onder het EU-gemiddelde.

Aandeel onderwijsuitgaven in BBP na 2000 omhoog

In de periode 1995–1997 daalden de totale onderwijsuitgaven van 5,5 naar 5,2 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Daarna bleef dit aandeel enkele jaren nagenoeg gelijk. Tijdens de regeerperiode van het tweede Paarse kabinet werd meer uitgegeven aan onderwijs. Daardoor groeide het aandeel van de onderwijsuitgaven in het BBP weer tot 5,5 procent in 2002. De extra middelen zijn onder andere ingezet voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van leraren en de materiële voorzieningen in het primair en secundair onderwijs.

Totale uitgaven aan onderwijs (incl. studiefinanciering)

Totale uitgaven aan onderwijs (incl. studiefinanciering)

Uitgaven per deelnemer hoogst in het hoger onderwijs

In 2002 werd er in het primair onderwijs 5 000 euro per deelnemer uitgegeven, in het secundair onderwijs 6 200 duizend euro en in het tertiair (hoger) onderwijs 7 400 euro. De uitgaven per deelnemer zijn in alle onderwijssectoren sinds 1995 gestegen, het sterkst in het primair en het secundair onderwijs.

Onderwijsuitgaven per deelnemer

Onderwijsuitgaven per deelnemer

In de uitgaven voor het hoger onderwijs is het universitaire onderzoek niet meegerekend. Wanneer dit wel meegeteld zou worden, zijn de kosten per student twee keer zo hoog als in het primair en secundair onderwijs. De onderzoeksuitgaven maken namelijk 40 procent uit van de totale uitgaven aan instellingen voor hoger onderwijs.

Onderwijsuitgaven in de EU

In 2001 bedroegen de Nederlandse overheidsuitgaven voor onderwijs 5,0 procent van het BBP. Dit is iets lager dan het gemiddelde van de Europese Unie (EU-25) van 5,1 procent. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd een kleiner deel van het BBP aan onderwijs besteed dan in Nederland, maar in Frankrijk en België een groter deel. Het meest werd echter uitgegeven door de Scandinavische landen. In Denemarken bijvoorbeeld besteedde de overheid 8,5 procent van het BBP aan onderwijs.

Onderwijsuitgaven in enkele Europese landen, 2001

Sue Westerman

Bron: 

  • StatLine: Onderwijsuitgaven, kerncijfers
  • OESO: Education at a Glance, 2004