Werkloosheid licht gestegen

In de periode september – november 2004 telde Nederland gemiddeld 470 duizend werklozen. De werkloosheid is in deze periode als gevolg van seizoeninvloeden altijd lager. Na correctie hiervoor komt de werkloosheid uit op 480 duizend. Dit is 4 duizend hoger dan in de periode augustus-oktober van dit jaar. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Gedurende de afgelopen drie maanden was gemiddeld 6,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 5,5 procent.

Jaar-op-jaarstijging gehalveerd

De werkloosheid in de periode september – november 2004 was 58 duizend hoger dan in de overeenkomstige periode van 2003. In het eerste kwartaal was deze stijging nog 128 duizend, in het tweede kwartaal 90 duizend en in het derde kwartaal 58 duizend. De jaar-op-jaarstijging is daarmee ruim gehalveerd ten opzichte van begin 2004.

Jeugdwerkloosheid zorgenkind

De toename van de werkloosheid is het grootst onder jongeren. Ruim de helft van de jaar-op-jaarstijging van de werkloosheid is te vinden in de leeftijdscategorie 15-24 jaar. In de periode september – november 2004 telde Nederland gemiddeld 118 duizend jeugdwerklozen. Dit zijn er 30 duizend meer dan in de overeenkomstige periode van 2003. In de vergelijkbare perioden van 2003 en 2002 bedroeg de stijging respectievelijk 9 duizend en 19 duizend.
De toename van de jeugdwerkloosheid gaat gepaard met een afname van het aantal werkzame jongeren. Zowel in deze periode als in de vergelijkbare periode van 2003 volgden vier van de tien jeugdige werklozen onderwijs en waren tegelijkertijd op zoek naar werk.
De werkloosheid is ook in de andere leeftijdsgroepen gestegen, maar deze stijgingen zijn minder groot. Bij de 25-44 jarigen waren gemiddeld 228 duizend personen werkloos, 12 duizend meer dan een jaar eerder. Bij de 45-64 jarigen nam het aantal werklozen toe met 16 duizend tot een niveau van 124 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads