Minder investeringen verwacht in 2004

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 12 procent minder te investeren dan in 2003. Dit zou betekenen dat het laagste investeringsniveau in tien jaar bereikt wordt. In het voorjaar van 2004 dachten de industriële ondernemers nog 2 procent meer te investeren dan in 2003. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ondernemers stellen investeringen uit

In vrijwel de gehele industrie, de delfstoffenwinning en de nutsbedrijven zijn de investeringsverwachtingen voor 2004 naar beneden bijgesteld. Dit hangt voor een deel samen met uitstel van de investeringen tot 2005. Vooral in de metaal- en elektrotechnische industrie deed zich dit voor. In deze branche gingen de producenten in het voorjaar nog uit van een groei van de investeringen van 23 procent. Een half jaar later is de verwachte groei omgeslagen in een krimp van 10 procent.

Lichte groei investeringen verwacht in 2005

De industriële ondernemers verwachten voor 2005 een lichte stijging van de investeringen ten opzichte van 2004. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de metaal- en elektrotechnische industrie en de overige industrie. Het gaat hier voor een deel om investeringen die aanvankelijk voor 2004 gepland waren. Ook in de delfstoffenwinning verwachten de producenten een herstel in de investeringen in 2005.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads