Inflatie in november iets teruggelopen

De prijzen voor de consument lagen in november 2004 gemiddeld 1,3 procent hoger dan in november 2003. De inflatie is daarmee 0,1 procentpunt lager dan in oktober. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De daling van de inflatie wordt vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van autobrandstoffen.
De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode is in november niet gewijzigd ten opzichte van oktober en blijft 1,5 procent.

Prijzen in november lager dan in oktober

In november 2004 zijn de prijzen 0,4 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. De belangrijkste daling deed zich voor bij de autobrandstoffen. Die werden gemiddeld 3,3 procent goedkoper.

Voedingsmiddelen net zo duur als in maart 2001

Ook de prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken gingen van oktober op november 2004 over vrijwel de gehele linie omlaag. Gemiddeld bedroeg de prijsdaling 0,8 procent. Hierdoor zijn deze prijzen weer terug op het niveau van maart 2001. In september 2003 bereikte het prijsniveau voor voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken een hoogste punt. Sindsdien zijn de prijzen 7 procent gedaald.

Inflatie in november 1,3 procent

De gemiddelde prijsdaling van 0,4 procent tussen oktober en november 2004 was iets sterker dan de daling tussen oktober en november 2003. Hierdoor liep de inflatie iets terug. Vooral de prijsontwikkeling van autobrandstoffen droeg hier aan bij. Autobrandstoffen waren in november weliswaar 11,3 procent duurder dan een jaar eerder, maar in oktober was dat nog 15,0 procent.

Inflatie volgens Europese rekenregels ongewijzigd

De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenregels is in november 2004 gelijk gebleven op 1,5 procent. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in november 0,2 procentpunt zal dalen en uitkomen op 2,2 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads