Een op de negen jongeren is te dik

Rond de 11 procent van de 2 tot en met 19-jarigen kampt in Nederland met overgewicht in 2003. Bij 3 procent van de jongeren is sprake van ernstig overgewicht. Jongeren die te dik zijn, hebben vaak ook op volwassen leeftijd last van overgewicht.

Overgewicht van jongeren en volwassenen

Overgewicht van jongeren en volwassenen

Aandeel jongeren met overgewicht redelijk stabiel

Vanaf begin jaren tachtig is het aandeel jongeren met overgewicht gestegen van 9 procent tot 11 procent begin jaren negentig. Het aandeel met ernstig overgewicht is in dezelfde periode gestegen van 2 naar 3 procent. Sinds de jaren negentig zijn de cijfers nagenoeg onveranderd.

Het percentage volwassenen met overgewicht daarentegen is sinds het begin van de jaren tachtig toegenomen van 33 procent tot 46 procent in 2003. Het aandeel met ernstig overgewicht steeg in deze periode tot bijna 11 procent.

Overgewicht van 2 tot en met 19-jarigen naar herkomstgroep, 1997/2003

Overgewicht van 2 tot en met 19-jarigen naar herkomstgroep, 1997/2003

Turkse en Marokkaanse jongeren vaker te dik

Bijna een op de vier Turkse en Marokkaanse jongeren is te dik. Onder autochtone jongeren is dat een op de tien. Ook de jeugd met een Surinaamse of Antilliaanse/Arubaanse achtergrond is vaker te dik.

Ernstig overgewicht komt ook vaker voor onder deze niet-westerse allochtone jongeren dan onder autochtone jongeren.

Overgewicht kinderen van 2 tot en met 11 jaar naar gewicht van de ouders, 1997/2003

Dikke ouders, dikke kinderen

Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het gewicht van hun kinderen. Zij bepalen in hoge mate wat hun kinderen eten en hoeveel zij bewegen.

Dikke ouders blijken vaak dikke kinderen te hebben. Als beide ouders ernstig overgewicht hebben, is bijna 35 procent van de kinderen te dik. Als geen van beiden overgewicht heeft, is 9 procent van de kinderen te dik. Ernstig overgewicht bij kinderen komt bij veel te dikke ouders zeven keer zo vaak voor als bij ouders zonder overgewicht.

Frans Frenken

Bron: StatLine