Meer beroepskrachten bij brandweer

In de periode 1964-2004 is de personele samenstelling van de gemeentelijke brandweerkorpsen sterk veranderd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van vrijwilligers naar beroepskrachten. In 2004 is bijna een op de vijf brandweerlieden een beroepskracht. Veertig jaar geleden was dat nog slechts een op de veertien.

Personeel van de gemeentelijke brandweer naar gemeentegroep en dienstverband, 1964 en 2004

Personeel van de gemeentelijke brandweer naar gemeentegroep en dienstverband, 1964 en 2004

Aantal brandweerlieden vrijwel onveranderd

Het totaal aantal brandweerlieden is in veertig jaar nauwelijks veranderd. In 2004 werken in totaal 27 duizend brandweerlieden bij de gemeentelijke brandweer, duizend meer dan in 1964. Het aantal inwoners is sinds 1964 echter toegenomen van 12 naar ruim 16 miljoen. Hierdoor is het aantal brandweerlieden per honderdduizend inwoners met ruim eenvijfde gedaald tot 166.

Veel beroepskrachten in grote steden

In de vier grote steden zijn gemiddeld 467 brandweerlieden per gemeente werkzaam in 2004. Dit is bijna evenveel als vier decennia geleden. In tegenstelling tot het landelijk beeld is in de periode 1964-2004 het aantal brandweerlieden per 100 duizend inwoners met 13 toegenomen tot 90.

Ruim acht van de tien brandweerlieden in de vier grote steden zijn beroepsmatig aan het werk. Veertig jaar geleden bestond iets meer dan de helft van het personeel uit beroepskrachten.

Brandweerlieden per honderdduizend inwoners naar provincie, 1964 en 2004

Brandweerlieden per honderdduizend inwoners naar provincie, 1964 en 2004

Forse afname in Friesland en Zeeland

In alle provincies is het aantal brandweerlieden per 100 duizend inwoners afgenomen ten opzichte van 1964. Dit aantal is het meest gedaald in Friesland en Zeeland (- 41%). Toch hebben deze provincies in 2004 nog steeds de meeste brandweerlieden per honderdduizend inwoners. Flevoland heeft relatief het kleinst aantal brandweerlieden, 128 per honderdduizend inwoners.

Meer vrouwen bij de brandweer

In 2004 zijn 1 225 vrouwen - zowel beroepsmatig als vrijwillig - in operationele dienst van de gemeentelijke brandweer. Dit is bijna 5 procent van het personeel. In 1989 waren nog maar zo'n honderd vrouwen in dienst. Het aantal vrouwelijke beroepskrachten is in deze vijftien jaar toegenomen van 13 tot 201.

Het aantal brandweerlieden met een middelbare of hogere rang is met de helft toegenomen. Inmiddels bevindt een kwart van de brandweerlieden zich in deze rangen.

Wim Vissers

Bron: StatLine