Eenderde internet thuis via breedband

Eenderde van de huishoudens met internet maakte in 2003 verbinding via een breedbandaansluiting. Ongeveer de helft internette via een traditioneel analoog modem en eenzesde maakte gebruik van ISDN. Steeds meer huishoudens kiezen voor een snelle verbinding.

Opkomst kabel en ADSL

Drie van de vier huishoudens met breedband internetten in 2003 via de kabel. ADSL werd door minder huishoudens gebruikt, maar dit is het snelst gegroeid. In de periode 2002-2003 is het aandeel ADSL-aansluitingen verdubbeld naar 9 procent van de huishoudens met internet.

In stedelijk gebied meer ADSL

Een ADSL-verbinding wordt vooral gebruikt in huishoudens in zeer sterk stedelijke gebieden. In deze gebieden werd in 2003 ADSL al ruimschoots aangeboden. In niet stedelijke gebieden was dit aanbod veel beperkter. Hierdoor wordt in deze gebieden relatief meer kabel gebruikt.

Zo is in de provincie Zeeland 99 procent van de huishoudens met breedband via de kabel met het internet verbonden. Dit afwijkend patroon gaat ook op voor breedbandgebruik in de Kop van Noord-Holland, waar negen van de tien huishoudens de kabel als internetaansluiting gebruiken. Overigens is het aanbod van kabelinternet ook niet overal gegarandeerd.

Breedbandtoegang huishoudens met internet naar COROP-gebied, 2003

Breedbandtoegang huishoudens met internet naar COROP-gebied, 2003

Regionaal patroon

Verder is het gebruik van breedbandverbindingen in huishoudens hoger dan gemiddeld in de COROP-gebieden Alkmaar en omgeving, IJmond, Zaanstreek, Agglomeratie ’s-Gravenhage en Groot-Rijnmond.

In het COROP-gebied Agglomeratie Leiden en Bollenstreek is de breedbandtoegang onder huishoudens lager dan gemiddeld. Opvallend is dat in deze streek maar liefst drie van de vier huishoudens met breedband een ADSL-aansluiting hebben. Ook Oost-Zuid-Holland toont dit patroon.

Europese top

Breedband is in Nederland goed ingeburgerd, vergeleken met andere Europese landen. In Nederland is er binnen één op de vijf huishoudens breedband. Alleen Denemarken streeft Nederland voorbij. In Denemarken heeft een kwart van alle huishoudens breedbandtoegang.

Internettoegang huishoudens naar COROP-gebied, 2003

Internettoegang

In 2003 was er binnen zes op de tien huishoudens in Nederland een pc met internet. In de COROP-gebieden Groot-Rijnmond, Groot-Amsterdam en Zuid-Limburg is de toegang tot internet van huishoudens lager dan het landelijk gemiddelde.

Vincent Fructuoso van der Veen

Bronnen

  • StatLine: POLS, ICT en mediagebruik
  • Eurostat