Werkloosheid stijgt na maanden van daling

Nederland telde in de periode augustus – oktober 2004 gemiddeld 461 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt de werkloosheid in deze periode uit op 476 duizend. Dit is 16 duizend hoger dan in de periode juli-september van dit jaar. Het voor seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer is daarmee voor het eerst sinds vier maanden weer gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Werkloosheid fluctueert

Het afgelopen halfjaar wordt gekenmerkt door afwisselend stijgingen en dalingen van de werkloosheid. Door de recente stijging komt het aantal werklozen, na verwijdering van seizoeninvloeden, terug op een niveau vergelijkbaar met een half jaar eerder.
Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal werklozen nog wel 68 duizend hoger, door een sterke groei eind 2003 en begin 2004. De werkloosheid kwam in de periode augustus – oktober 2004 uit op 6,1 procent. Een jaar eerder was dit 5,2 procent.

Meer mannen dan vrouwen werkloos

Het afgelopen jaar groeide het aantal werkloze mannen met 41 duizend en het aantal werkloze vrouwen met 26 duizend. In de periode augustus – oktober 2003 waren nagenoeg evenveel mannen als vrouwen werkloos. Inmiddels telt Nederland 239 duizend werkloze mannen en 222 duizend werkloze vrouwen. Het totaal aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, werkloos en werkzaam, is echter een stuk lager dan bij de mannen. Afgezet tegen de beroepsbevolking blijft de werkloosheid onder vrouwen met 6,9 procent dan ook hoger dan de 5,5 procent onder mannen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads