Milieukosten bedrijven nemen geleidelijk toe

De milieukosten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en energiesector zijn voor het tiende jaar op rij gestegen. Vanaf 1999 is de stijging jaarlijks 4 procent. Milieusubsidies van de overheid brengen de netto milieulasten van bedrijven wat omlaag (2 procent) tot een totaal van bijna 2,3 miljard euro in 2003.

Netto milieulasten van bedrijven

Netto milieulasten van bedrijven

Hoge kosten door milieuvoorzieningen

De milieukosten van bedrijven bestaan de laatste vijf jaar voor bijna tweederde uit kosten van milieuvoorzieningen. Zo bedroegen in 2003 de rente- en afschrijvingskosten 790 miljoen euro. Verder werd voor 650 miljoen euro besteed aan lopende kosten, zoals bediening, onderhoud en toezicht. De overige kosten (865 miljoen euro) werden vooral aan andere bedrijven en instanties betaald. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het afvoeren van afval, rioolrecht en de waterverontreinigingsheffing.

Verdeling milieukosten, 1999-2003*

Verdeling milieukosten, 1999-2003*

Forse stijging afvalkosten

Vooral de kosten voor het afvoeren en het verwerken van afval zijn de laatste jaren fors gestegen. Hiervoor werd door bedrijven in 2003 ruim 400 miljoen euro betaald, waarvan 160 miljoen euro voor gevaarlijk afval. In 1999 waren de afvalkosten nog 278 miljoen euro, waarvan 100 miljoen euro voor gevaarlijk afval. In de afgelopen vijf jaar maakten de afvalkosten 16 procent uit van de totale milieukosten.

Grootste milieu-investeerders bedrijven, 1999-2003*

Grootste milieu-investeerders bedrijven, 1999-2003*

Chemie grootste milieu-investeerder

De milieu-investeringen in de afgelopen jaren hebben fors bijgedragen aan de milieukosten van bedrijven. In de top vijf van de grootste milieu-investeerders van de afgelopen vijf jaar gaat de chemische industrie aan kop. Met 715 miljoen euro in de periode 1999-2003 (eenderde van het totaal) blijft de chemie de andere bedrijfstakken ruim voor. De aardolie-industrie met 320 miljoen euro en de voedingsmiddelenindustrie (310 miljoen euro) volgen op afstand.

Van het totaal van 2,2 miljard euro aan milieu-investeringen werd 55 procent besteed aan de bestrijding van luchtverontreiniging. Voor een betere waterkwaliteit werd 19 procent uitgegeven en 10 procent aan bodembescherming. In 2003 werd in totaal voor ruim 500 miljoen euro geïnvesteerd in het milieu door de delfstoffenwinning, industrie en energiesector.

Jaap van Riessen

Bron: StatLine

  • Kerncijfers milieukosten van bedrijven, 1985-2003*
  • Milieukosten van bedrijven, 1997-2002