Meeste sterfgevallen in januari

In de eerste acht maanden van 2004 zijn 92 duizend mensen overleden. Dat zijn er gemiddeld 380 per dag.

Gemiddeld aantal overledenen per dag, 1995-2004

Gemiddeld aantal overledenen per dag, 1995-2004

In de wintermaanden meer sterfgevallen

In de periode 1995-2004 varieert het gemiddeld aantal sterfgevallen per dag sterk van maand tot maand. In januari is het sterftecijfer met gemiddeld 430 gevallen per dag het hoogst. In september overlijdt gemiddeld het minst aantal mensen: 350 per dag. In januari is het aantal sterfgevallen 22 procent hoger dan in september.

Sterfte door hart- en vaatziekten (gemiddelde over de maanden = 100), 1995-2004

Sterfte door hart- en vaatziekten (gemiddelde over de maanden = 100), 1995-2004

Hart- en vaatziekten belangrijkste doodsoorzaak

De maandelijkse fluctuaties in het aantal overledenen kunnen vooral aan drie doodsoorzaken worden toegeschreven.

De belangrijkste doodsoorzaak is de sterfte aan hart- en vaatziekten (een derde van het totaal aantal sterfgevallen). In januari en december ligt het aantal personen dat aan een hart- of vaatziekte overlijdt 13 procent boven het gemiddelde. In augustus ligt het aantal personen dat hieraan sterft juist 11 procent onder het gemiddelde.

Sterfte door longziekten (gemiddelde over de maanden = 100), 1995-2004

Sterfte door longziekten (gemiddelde over de maanden = 100), 1995-2004

Hoge sterfte aan longziekten in januari

Het aantal sterfgevallen aan een ziekte aan de longen of de luchtwegen, zoals longontsteking of cara, varieert sterker per maand. In januari is het aantal overledenen aan zo'n ziekte twee keer zo groot als in september. Als zich een forse griepepidemie voordoet, ligt de sterfte aan een ziekte aan longen of luchtwegen extra hoog. Dit was het geval in januari 2000. In deze maand overleden ruim duizend mensen meer aan een dergelijke ziekte dan normaal in januari.

Sterfte door psychische stoornissen (gemiddelde over de maanden = 100), 1995-2004

Sterfte door psychische stoornissen (gemiddelde over de maanden = 100), 1995-2004

Dementie als doodsoorzaak

Een derde doodsoorzaak die een duidelijk maandpatroon laat zien, zijn de gevolgen van psychische stoornissen. Vooral de fysieke complicaties van dementie leiden vaker in de wintermaanden tot de dood. Ook in augustus is het aantal sterfgevallen door de gevolgen van dementie hoger dan gemiddeld. Vooral in 2002, 2003 en 2004 stierven in augustus relatief veel mensen aan de gevolgen van dementie. De hoge temperaturen in deze maanden speelden hierbij waarschijnlijk een rol.

Joop de Beer

Bron: StatLine