Huishoudens somber over hun financiën

Nederlanders blijven somber over hun financiële situatie. Net als vorig jaar verwacht bijna een op de vijf huishoudens er de komende twaalf maanden op achteruit te gaan. Oudere alleenstaanden zijn het vaakst somber over hun financiële toekomst.

Pessimisme onveranderd hoog

Het pessimisme over de eigen financiële situatie blijft onveranderd hoog. In de eerste tien maanden van dit jaar verwachtte 19 procent van de huishoudens er de komende twaalf maanden op achteruit te gaan; 14 procent rekende op een verbetering. Net als vorig jaar is het aantal pessimisten dus groter dan het aantal optimisten.

Oordeel over de financiële situatie van het huishouden

Oordeel over de financiële situatie van het huishouden

Ook over het nabije verleden blijft het oordeel negatief. Zo vindt dit jaar 36 procent van de huishoudens dat hun financiële situatie in de voorafgaande twaalf maanden is verslechterd. Daar staat tegenover dat 11 procent een verbetering heeft ervaren.

Vooral alleenstaande 45-plussers pessimistisch

Somber over de toekomst van hun financiële situatie zijn vooral de alleenstaande 45-plussers. Bijna een kwart verwacht de komende twaalf maanden een verslechtering. In iets mindere mate zijn ook oudere paren zonder kinderen pessimistisch. Jongere huishoudens en gezinnen met kinderen zijn aanzienlijk optimistischer.

Huishoudens die een verslechtering van hun financiën verwachten, januari-oktober 2004

Huishoudens die een verslechtering van hun financiën verwachten, januari-oktober 2004

Nieuwe meubels en kleding schieten erbij in

De meeste huishoudens ervaren geen grote financiële knelpunten. Toch beschikte in 2003 naar eigen zeggen bijna een kwart over onvoldoende geld voor het vervangen van versleten meubels. Daarnaast kon een op de zes niet regelmatig nieuwe kleren kopen.

Betalingsachterstanden komen minder voor: bijna zes van elke honderd huishoudens gaf aan dat ze in de afgelopen twaalf maanden een of meer achterstanden hadden bij de betaling van de vaste lasten. Al met al kwam 13 procent van de huishoudens naar eigen zeggen moeilijk rond.

Financiële problemen van huishoudens, 2003

Financiële problemen van huishoudens, 2003

Eenoudergezinnen in de knel

Vooral eenoudergezinnen hebben relatief veel moeite om uit te komen met hun geld. Ruim 60 procent had onvoldoende geld om versleten meubels te vervangen. Bijna de helft kon niet regelmatig nieuwe kleren te kopen. Eenoudergezinnen hebben gemiddeld een lager inkomen. Bovendien hebben ze vaak minder eigen vermogen achter de hand.

Ger Linden en Henk-Jan Dirven

Bron: StatLine:

  • Inschatting financiële situatie huishoudens
  • Financiële problemen huishoudens