Schuld Rijk met 10 miljard euro gestegen

In het eerste halfjaar van 2004 is de financiële positie van de rijksoverheid verder verslechterd. De schulden namen meer toe dan de vorderingen, waardoor het saldo met 10 miljard euro daalde. Deze daling volgt op een jaar waarin de financiële positie van het Rijk al aanzienlijk verslechterde. In het eerste halfjaar van 2003 daalde het saldo met bijna 12 miljard euro.

Saldo schulden en vorderingen rijksoverheid

Saldo schulden en vorderingen rijksoverheid

Financiering door nieuwe schulden

Het Rijk financiert zijn tekorten meestal door het aangaan van nieuwe schulden veelal in de vorm van staatsobligaties of schatkistpapieren. Deze waardepapieren vormen circa 90 procent van het totaal aan schulden van de rijksoverheid.

De stand van beide schuldposten is in het eerste halfjaar van 2004 gestegen met 5 miljard euro. De beurswaarde van de staatsobligaties bedroeg eind juni van dit jaar 195 miljard euro. Het schatkistpapier stond toen genoteerd voor 26 miljard euro.

De overige schulden van het Rijk bedroegen eind juni 27 miljard euro.

Schulden van de rijksoverheid

Schulden van de rijksoverheid

De vorderingen van het Rijk

De vorderingen van het Rijk bestaan grotendeels uit aandelen en deelnemingen in ondernemingen zoals KPN, TPG, de NS en buitenlandse ontwikkelingsbanken. Eind juni 2004 bedroeg de waarde van aandelen en deelnemingen 40 miljard euro. De waarde van de beursgenoteerde aandelen is de laatste jaren verminderd door verkopen en koersontwikkelingen.

Vorderingen van de rijksoverheid

Vorderingen van de rijksoverheid

Laurens Cazander

Bron: StatLine:

  • Rijk; financiële positie ESR standen
  • Rijk: financiële positie ESR transacties