Ziekteverzuim het hoogst in Flevoland

In 2003 was het ziekteverzuim het hoogst in Flevoland. Het ziekteverzuim bedroeg 5,2 procent. Dat was een halve procentpunt hoger dan het landelijke gemiddelde van 4,7 procent. Zeeland was met 4,1 procent, de provincie met het laagste verzuim.

Ziekteverzuim naar provincie, 2003

Ziekteverzuim naar provincie, 2003

Behalve in Flevoland lag het ziekteverzuim ook in Zuid-Holland en in Overijssel boven het gemiddelde. Iets lager dan het landelijke gemiddelde was het in de provincies Friesland, Groningen, Utrecht en Drenthe. In de overige provincies verschilde het verzuim nauwelijks van het landelijke gemiddelde.

Zeeuwse werknemers minder lang ziek

Werknemers die in Zeeland woonden, waren in 2003 het minst lang ziek. Gemiddeld verzuimde een Zeeuwse werknemer 12,9 dagen. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 14,7 dagen, was dat 1,8 dag minder. In Limburg waren de werknemers het langst ziek met gemiddeld 16 dagen. Omdat Limburgers zich relatief minder vaak ziek meldden, was het ziekteverzuim in deze provincie even hoog als het landelijk gemiddelde.

Ziekteverzuim verschilt binnen provincies

Binnen een provincie kunnen er per regio (Corop-gebied) grote verschillen in het ziekteverzuim bestaan. Zo was in Zuid-Holland het verzuim 3,8 procent in de regio Delft en Westland, terwijl het hoogste verzuim van 5,1 procent was waar te nemen in Groot-Rijnmond (regio Rotterdam) en in de regio ’s-Gravenhage. Oost-Groningen was in 2003 met 5,3 procent het Corop-gebied met het hoogste verzuim.

Ziekteverzuim naar Corop-gebied, 2003

Ziekteverzuim naar Corop-gebied, 2003

Rotterdamse werknemers vaker ziek

In de vier grootste gemeenten lag het ziekteverzuim hoger dan landelijk. Rotterdamse werknemers scoorden het hoogst met een ziekteverzuim van 5,8 procent. In Den Haag en Amsterdam bedroeg het respectievelijk 5,5 en 5,2 procent. Utrecht had van de grote vier gemeenten het laagste aandeel zieke werknemers: 5,0 procent.

Regionale verschillen

Het ziekteverzuim hangt onder andere samen met geslacht en leeftijd van de werknemers, met de bedrijfstak en de bedrijfsgrootte. Dit kan een deel van de regionale verschillen verklaren. Een regio met veel grote bedrijven zal een hoger ziekteverzuim hebben, omdat werknemers in grote bedrijven gemiddeld meer verzuimen. Hetzelfde geldt voor regio’s met relatief veel oudere werknemers of relatief veel werkende vrouwen. Van oudere werknemers en vrouwen is bekend dat ze gemiddeld vaker verzuimen.

John Kartopawiro

Bron: StatLine