Recordaantal faillissementen

In de eerste negen maanden van 2004 zijn ruim 6 900 faillissementen uitgesproken. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2003. Niet eerder is een dergelijk hoog aantal faillissementen uitgesproken in de eerste drie kwartalen van een jaar.

Uitgesproken faillissementen, eerste drie kwartalen 1980-2004

Uitgesproken faillissementen, eerste drie kwartalen 1980-2004

Rechtsvorm

De helft van de in 2004 uitgesproken faillissementen betreft besloten vennootschappen (BV’s). In 2003 werden in de eerste drie kwartalen 3 481 BV’s failliet verklaard, iets meer dan de 3 445 in dezelfde periode van 2004.

Het aantal particulieren zonder eigen bedrijf dat gedurende de eerste drie kwartalen van 2004 failliet ging, is ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar gestegen (van 1 643 naar 1 947). Ook het aantal failliete eenmanszaken is gestegen van 886 naar 1 052.

Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm, eerste drie kwartalen 2002-2004

Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm, eerste drie kwartalen 2004 2002-2004

Meer faillissementen in landbouw en horeca

In de landbouw en de horeca werden in 2004 respectievelijk 48 en 26 procent meer faillissementen uitgesproken dan in 2003. Het aantal faillissementen in de bouwnijverheid en de industrie daalden daarentegen met 10 en 9 procent.

Uitgesproken faillissementen naar bedrijfstak, eerste drie kwartalen 2003, 2004

Uitgesproken faillissementen naar bedrijfstak, eerste drie kwartalen 2003, 2004

Sterke stijging in Noord-Brabant

Ook tussen de provincies bestaan verschillen in aantallen faillissementen. In Noord-Brabant is het aantal uitgesproken faillissementen ten opzichte van dezelfde periode in 2003 met 28 procent het sterkst gestegen. In Zeeland daalde het aantal faillissementen met 14 procent.

Zo’n 37 procent van alle bedrijven en instellingen die in de eerste negen maanden van 2004 failliet gingen, bestond korter dan vijf jaar. In dezelfde periode in 2003 was dit aandeel 5 procentpunten groter.

Arie Eilbracht

Bron: StatLine