Producentenvertrouwen industrie vrijwel onveranderd

Het producentenvertrouwen in de industrie is in oktober 2004 uitgekomen op 1,3. Dit is een fractie hoger dan het cijfer van september. Het vertrouwen van de producenten is al een aantal maanden redelijk stabiel en ligt ver boven het dieptepunt in juni 2003. Producenten in de industrie zijn in oktober positiever over de toekomstige productie dan een maand eerder.
De ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn begin vierde kwartaal optimistischer over omzet en orders in de komende maanden dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ondernemers verwachten een hogere productie

Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. In vergelijking met september zijn de ondernemers in oktober iets optimistischer over de verwachte productie in de komende drie maanden. Het oordeel van ondernemers over de voorraden eindproduct verbeterde eveneens licht. Daartegenover staat dat het oordeel over de orderpositie negatiever is dan een maand eerder.

Werkvoorraad groter

In september hebben de ondernemers in de industrie op zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt iets meer orders binnengehaald dan in augustus. De werkvoorraad van de Nederlandse industrie was groter dan een maand eerder. Dit geldt vooral voor de producenten van consumptiegoederen en investeringsgoederen.
Een op de vijf ondernemers verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl een op de twintig ondernemers juist van plan is personeel aan te trekken.

Lagere bezettingsgraad

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de Nederlandse industrie is begin vierde kwartaal gedaald tot 82,4 procent. Dat is hetzelfde niveau als in het begin van dit jaar.
Een op de vijf ondernemers ondervindt nog altijd productiebelemmeringen. Onvoldoende vraag blijft net als in voorgaande kwartalen de belangrijkste oorzaak. Volgens de ondernemers is de concurrentiepositie op de buitenlandse markt verbeterd, vooral binnen de EU.

Zakelijke dienstverleners optimistischer

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening verwachten voor het vierde kwartaal van 2004 een hogere omzet en meer orders. Over het afgelopen kwartaal zeggen ze meer omzet te hebben gerealiseerd en meer orders te hebben ontvangen. Dit geldt voor de computerservicebureaus en onder meer de uitzendbranche, schoonmaakbranche en accountants- en administratiekantoren. Bij de leasebedrijven staan omzet en orders nog altijd onder druk. Ook voor het vierde kwartaal voorzien de ondernemers hier nog geen herstel.

Geen verdere afname werkgelegenheid zakelijke dienstverlening

In het derde kwartaal van 2004 heeft per saldo een op de zes ondernemers de personeelssterkte verminderd. Voor het vierde kwartaal van dit jaar verwachten de ondernemers geen verdere afname van de werkgelegenheid meer. Bij de leasebedrijven blijft de werkgelegenheid echter nog altijd onder druk staan. Daarentegen verwacht per saldo een op de vier ondernemers bij de computerservicebureaus een uitbreiding van de werkgelegenheid.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads