Werkloosheid verder gedaald

Nederland telde in het derde kwartaal van 2004 gemiddeld 460 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt de totale werkloosheid in deze periode ook uit op 460 duizend. Hiermee daalde de seizoengecorrigeerde werkloosheid voor de vierde keer op rij, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Wel is de werkloosheid 58 duizend hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toen waren er 402 duizend werklozen. Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking is nu 6,0 procent, tegen 5,3 procent toen.

Ook over langere periode gemiddeld lichte daling

Na correctie voor seizoeninvloeden is de werkloze beroepsbevolking in de periode juli – september 2004 met 10 duizend gedaald ten opzichte van de voorgaande driemaandsperiode. Ook over een langere periode bezien is nu sprake van een dalende werkloosheid. In het afgelopen halfjaar nam het aantal werklozen met gemiddeld 4 duizend per maand af.

Zomerpiek jeugdwerkloosheid minder groot

In het derde kwartaal van 2004 telde Nederland 125 duizend jeugdwerklozen. Seizoeninvloeden spelen in de zomermaanden voor jongeren een grote rol. De vraag naar vakantiewerk neemt toe en schoolverlaters komen op de arbeidsmarkt. In de periode juni tot en met augustus is de werkloosheid onder jongeren daardoor altijd hoger dan in de rest van het jaar. Dit jaar lijkt deze zomerpiek wat minder groot dan in voorgaande jaren. De piek lag 17 duizend hoger dan in de periode maart – mei 2004. In de zomermaanden van 2003 bedroeg dit seizoengebruikelijke verschil 24 duizend, in 2002 zelfs 42 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads