Immigranten komen en gaan

In 2003 vestigden zich 74 duizend immigranten in Nederland met een niet-Nederlandse nationaliteit. Dat zijn er 13 duizend minder dan in 2002. Een deel van de immigranten blijft permanent in Nederland, een ander deel gaat na verloop van tijd weg. Van de immigranten uit 1997 heeft inmiddels 40 procent Nederland weer verlaten.

Migratiemotieven van niet-Nederlandse immigranten, 2003

Migratiemotieven van niet-Nederlandse immigranten, 2003

Gezinsvormers grootste groep

Evenals in 2002 vormden de gezinsvormers in 2003 de grootste groep immigranten.
Van elke tien immigranten komen er drie in het kader van gezinsvorming naar Nederland.
Het aantal arbeidsmigranten, de op een na grootste groep immigranten, is sterk afgenomen, maar de daling wordt overtroffen door die van het aantal asielmigranten. In 2003 kwamen er 9,3 duizend asielmigranten naar Nederland, slechts eenderde van het aantal in 2000.
Het aantal gezinsherenigers dat naar Nederland komt is sinds 1996 geleidelijk afgenomen.

Niet-Nederlandse immigranten naar migratiemotief

Niet-Nederlandse immigranten naar migratiemotief

Driekwart arbeidsmigranten vertrekt binnen zes jaar

Lang niet alle immigranten blijven permanent in Nederland. De mate waarin niet-Nederlandse immigranten Nederland weer verlaten hangt nauw samen met het oorspronkelijke migratiemotief.
Bijna driekwart van de arbeidsmigranten uit 1997 is na zes jaar weer vertrokken. Au pairs, stagiairs en studenten vertrekken nog sneller. Van de au pairs en stagiairs is na zes jaar vrijwel iedereen weer verdwenen. Van de asielmigranten, gezinsherenigers en gezinsvormers vertrekt naar verhouding een klein deel. Ten slotte valt op het hoge aandeel gezinsleden dat nu terugkeert na aanvankelijk te zijn meegemigreerd. Deze gezinsleden zijn vaak tegelijkertijd met een arbeidsmigrant naar Nederland geïmmigreerd.

Aandeel immigranten uit 1997 die binnen zes jaar weer zijn vertrokken

Aandeel immigranten uit 1997 die binnen zes jaar weer zijn vertrokken

Han Nicolaas en Arno Sprangers

Bron: StatLine