De manager is steeds vaker een vrouw

Er komen steeds meer vrouwelijke managers. Was in 1995 nog 14 procent van de managers een vrouw, in 2002 is dit opgelopen tot 25 procent. In de gezondheidszorg zijn vrouwelijke managers zelfs in de meerderheid. In totaal waren er in 2002 zo’n 44 duizend vrouwelijke managers.

Meer vrouwen in hogere en wetenschappelijke beroepen

In de afgelopen decennia is de arbeidsdeelname van vrouwen gestegen. Tegelijk groeide het aandeel van vrouwen in hogere en wetenschappelijke beroepen, waartoe management behoort. In 1995 waren drie op de tien personen met een hoger of wetenschappelijk beroep vrouw. In 2002 is dit gestegen tot bijna vier op de tien. Er waren 830 duizend vrouwen met een hoger of wetenschappelijk beroep.

Vrouwen in hogere en wetenschappelijke beroepen

Steeds meer vrouwen in een managementfunctie

Het aandeel vrouwen in managementfuncties is ook sterk toegenomen. In 1995 was 14 procent van de managers in hogere en wetenschappelijke beroepen vrouw. Dit is toegenomen tot 25 procent in 2002. Het aandeel vrouwen in het management lag echter lager dan hun aandeel in alle hogere en wetenschappelijke beroepen.

Meeste managers in gezondheidszorg zijn vrouw

Vrouwelijke managers werken vooral in de niet-commerciële dienstverlening. In 2002 bestond 36 procent van het management in deze sector uit vrouwen. In de gezondheidszorg en het onderwijs werken relatief veel hoogopgeleide vrouwen en daardoor is het logisch dat een groter deel van het management uit vrouwen bestaat. In de gezondheids- en welzijnszorg is zelfs meer dan de helft van de managers vrouw.

Vrouwen in het management naar bedrijfstak, 2002

Vrouwen in het management naar bedrijfstak, 2002

In het bedrijfsleven lag het aandeel vrouwelijke managers met 13 procent veel lager. Vooral in de industrie en bouw is leidinggeven een mannenzaak. Slechts 2 procent van de managers in de industrie en bouw was een vrouw.

In onderwijs relatief weinig vrouwelijke managers

In vrijwel alle bedrijfstakken lag het aandeel vrouwen in managementfuncties lager dan het aandeel vrouwen in hogere en wetenschappelijke beroepen. Vooral in het onderwijs en in de industrie en bouw is het verschil groot. In 2002 was in het onderwijs een kwart van de managers een vrouw, terwijl meer dan de helft van de hogere en wetenschappelijke beroepen door een vrouw uitgeoefend werd.

Ingrid Beckers

Bron: StatLine:

  • Managers naar bedrijfstak
  • Hogere en wetenschappelijke beroepen naar bedrijfstak