Bijstand niet verder gestegen

Het aantal bijstandsuitkeringen kwam eind juni 2004 uit op 339 duizend. Dat is even hoog als eind maart. Het is voor het eerst sinds anderhalf jaar dat het aantal bijstandsuitkeringen niet is gestegen. Het aantal WW-uitkeringen is in het tweede kwartaal verder toegenomen tot 315 duizend. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is gedaald tot 968 duizend eind juni. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Aantal bijstandsuitkeringen stabiel

Door de economische teruggang begon in oktober 2002 het aantal bijstandsuitkeringen te stijgen. Tot en met april 2004 nam de bijstand met gemiddeld ruim duizend uitkeringen per maand toe. Eind juni 2004 lag het aantal bijstandsuitkeringen op 339 duizend. Dat is even hoog als een kwartaal eerder. Hiermee is een einde gekomen aan de anderhalf jaar lange stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Mogelijk heeft de op 1 januari 2004 ingevoerde Wet Werk en Bijstand een gunstige invloed gehad op het aantal bijstandsuitkeringen.

Stijging WW-uitkeringen minder groot

Het aantal WW-uitkeringen kwam eind juni 2004 uit op 315 duizend. Na seizoencorrectie komt het aantal WW-uitkeringen uit op 322 duizend. De WW steeg in de eerste helft van 2004 met gemiddeld 5,5 duizend uitkeringen per maand. Het stijgingstempo is kleiner dan in 2003. Toen namen de WW-uitkeringen met gemiddeld 7 duizend per maand toe.

Arbeidsongeschiktheid daalt verder

Eind juni 2004 waren er 968 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Dat is 4 duizend minder dan een kwartaal eerder. Sinds januari 2003 is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WAZ en Wajong) met gemiddeld 1,5 duizend uitkeringen per maand gedaald. De daling hangt samen met Wet Verbetering Poortwachter, die beoogt dat minder mensen de WAO instromen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads