Minder Duitsers, meer Amerikanen naar Nederland

In het eerste halfjaar van 2004 maakten 11,9 miljoen gasten gebruik van Nederlandse logiesaccommodaties. Dat is 1,7 procent meer dan in de eerste helft van 2003.

Omgerekend verbleven deze toeristen in totaal 33,7 miljoen nachten, 0,2 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2003. Afgezet tegen de 3,2 procent groei van het logiesaanbod betekent dit een daling van de bezettingsgraad. De hotels boekten meer, de overige accommodaties boekten minder overnachtingen.

Overnachtingen per type accommodatie door Nederlandse en buitenlandse gasten

Overnachtingen per type accommodatie door Nederlandse en buitenlandse gasten

Meer Nederlanders, minder Duitsers

De overgrote meerderheid van de gasten bestond uit Nederlandse toeristen. Hun aantal groeide met 0,9 procent in de eerste helft van 2004. Daarmee bepaalden zij voor een groot deel de ontwikkeling van het totale aantal gasten en overnachtingen.

Maar ook de buitenlandse toeristen kwamen vergeleken met het eerste half jaar van 2003, de periode van de oorlog in Irak en het uitbreken van de sars-epidemie, in grotere getale (+ 3 procent).
Op een uitzondering na - het aantal Duitsers - is het aantal toeristen uit alle landen gegroeid. Duitse toeristen vormen in omvang de grootste groep uit het buitenland. Hun aantal daalde met 6,7 procent tot 1,3 miljoen gasten.

Gasten naar land van herkomst

Gasten naar land van herkomst

Campings en bungalowparken: minder overnachtingen

Duitsers maken ook relatief veel gebruik van de verblijfsrecreatie. Het kleinere aantal Duitsers wordt weerspiegeld in het geringere aantal overnachtingen in deze categorie logiesaccommodatie. In totaal boekte de verblijfsrecreatie in het eerste halfjaar 2,4 procent minder overnachtingen, 6,4 procent minder overnachtingen door buitenlanders en 1,3 procent minder overnachtingen door Nederlanders.

De hotels daarentegen boekten in het eerste halfjaar 2,3 procent meer overnachtingen: 4,0 procent meer door buitenlanders - vooral Fransen, Italianen, Amerikanen en Japanners - en 0,5 procent meer door Nederlanders.

Gasten per provincie

Gasten per provincie

Vooral meer gasten in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht

Bezien naar regio valt op dat het aantal gasten in de westelijke provincies, op Zeeland na, is gestegen. Ook Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel en Flevoland telden meer gasten. De overige provincies - Zeeland, Friesland, Groningen, Limburg en Gelderland - ontvingen minder toeristische gasten. Het geringere aantal Duitsers droeg in Zeeland belangrijk bij aan een afname van het aantal gasten in die provincie.

Vincent van Polanen Petel

Bron: StatLine