Laagste inflatie in vijftien jaar

De prijzen voor de consument lagen in september 2004 gemiddeld 1,0 procent hoger dan in september 2003. Het inflatiecijfer is daarmee op het laagste niveau gekomen sinds juni 1989. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. In vergelijking met augustus 2004 was de inflatie
0,1 procentpunt lager. De daling wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen, kleding, bloemen en planten.
Ook de inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode daalde in september met 0,1 procentpunt en bedraagt nu 1,1 procent.

Inflatie in september 1,0 procent

De inflatie is in september teruggelopen naar 1,0 procent. Daarmee is het laagste inflatieniveau bereikt sinds juni 1989. De hoogste waarde van de afgelopen vijftien jaar werd eind 1991 en in het voorjaar van 2001 gemeten. Toen bedroeg de inflatie 4,9 procent. Gemiddeld was de inflatie in de voorbije vijftien jaar 2,6 procent.
De historisch lage inflatie is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de sterke daling van de prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in de afgelopen twaalf maanden. Tussen september 2003 en september 2004 werden deze 5,7 procent goedkoper. De prijzen van aardappelen daalden het sterkst, namelijk met 31,8 procent. Eieren werden 27,0 procent goedkoper en verse groenten 20,2 procent. Het CBS heeft in de naoorlogse periode nog nooit een consumentenprijsindexcijfer met een zo sterke daling van voedingsprijzen gepubliceerd.

Prijsontwikkeling voedingsmiddelen en kleding drukt inflatie

Van augustus op september 2004 is een aantal prijzen weliswaar gestegen, maar de prijsstijging was minder sterk dan in dezelfde periode van 2003. Dat resulteerde in een lagere inflatie. Vooral bij kleding en schoeisel, verse groenten, bloemen en planten was dit jaar de prijsstijging van augustus op september geringer dan vorig jaar.
De daling van de inflatie werd daarentegen geremd door de prijsontwikkeling van autobrandstoffen. Deze veranderden tussen augustus en september 2004 weliswaar vrijwel niet in prijs, maar vorig jaar daalden de prijzen van autobrandstoffen nog van augustus op september. Autobrandstoffen waren in september 11,3 procent duurder dan een jaar geleden. In augustus was dat 9,3 procent.
Inflatie in Nederland blijft ruim onder gemiddelde Eurozone
De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenregels is in september 2004 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in augustus. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in september eveneens 0,1 procentpunt zal dalen en zal uitkomen op 2,2 procent.
In augustus bedroeg de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenregels 1,2 procent. Dat was de op één na laagste inflatie van de Eurozone. Alleen in Finland werd een lagere inflatie gemeten. In de overige landen van de Eurozone lag de inflatie op 2,0 procent of hoger. Het lage inflatieniveau in Nederland in vergelijking met de Eurozone is vooral toe te schrijven aan de gedaalde prijzen van voedingsmiddelen in Nederland.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads