Hogere omzet industrie in augustus

De Nederlandse industrie heeft in augustus van dit jaar 8 procent meer omgezet dan in augustus 2003. Dat kwam vooral door hogere afzetprijzen. De industriële productie is in de periode juli-augustus licht gedaald, maar lag nog wel hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Omzet augustus hoger dan een jaar eerder

In augustus 2004 boekte de Nederlandse industrie 8 procent meer omzet dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt heeft de industrie 4 procent meer omgezet. De industriële export was 11 procent hoger.
De omzet is in augustus 2004 positief beïnvloed door de afzetprijzen. Die waren ruim 6 procent hoger dan in augustus 2003. De hogere afzetprijzen zijn vooral het gevolg van prijsstijgingen in de aardolie- en chemische industrie. Ook andere branches echter, zoals de metaalindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie, kenden oplopende afzetprijzen. Verder had augustus in 2004 een ander werkdagpatroon dan in 2003. De positieve invloed daarvan raamt het CBS op ruim 1 procent. Daartegenover staat dat de jaarlijks verschuivende regionale vakantiespreiding een licht negatief effect op de omzet had.

Productie licht gedaald

In de periode juli-augustus 2004 is, na correctie voor seizoeninvloeden, 0,3 procent minder geproduceerd dan in de periode mei-juni van dit jaar. Hiermee gaf de industriële productie opnieuw iets prijs van de opleving begin dit jaar. De productie van zowel grondstoffen en halffabrikaten als die van investeringsgoederen daalde. Daarentegen was de productie van consumptiegoederen hoger dan die van de voorafgaande periode.

Gecorrigeerd voor verschillen in werkdagpatroon werd er nog wel 0,2 procent meer geproduceerd dan in de periode juli-augustus 2003. Hiermee valt de jaar-op-jaargroei iets terug in vergelijking met het tweede kwartaal.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.