Orders industrie wijzen op verdere exportgroei

De export van Nederland is op dit moment de motor achter de economische groei. Zet deze ontwikkeling door of zwakt zij af? De verwachtingen van industriële ondernemers over hun buitenlandse afzet wijzen op een aanhoudende exportgroei. De afzetverwachtingen zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de orderontvangsten uit het buitenland en de beoordeling van de orderpositie door de ondernemers in de industrie.

Omzet industrie buitenland en uitvoerwaarde goederen

Omzet industrie buitenland en uitvoerwaarde goederen

Industrie belangrijk voor export

De afzetverwachtingen van de industriële ondernemers zijn een indicatie voor de feitelijke ontwikkeling van de export. In 2003 was de industrie namelijk verantwoordelijk voor 40 procent van de export. Zowel de ontwikkeling van de omzet van de industrie in het buitenland als die van de uitvoer bereikten eind 2001, begin 2002, een dieptepunt met dalingen van zo’n 9 procent. In het voorjaar van 2003 werden de groeicijfers positief, zij het kortstondig. Vanaf januari 2004 is er echter een duidelijk stijgende lijn ingezet, zowel bij de omzetontwikkeling als bij de uitvoer. De stijgingspercentages in juni 2004 waren zelfs de hoogste in ruim drie jaar.

Orderontvangsten buitenland industrie en uitvoerwaarde goederen, gestandaardiseerde waarden

Orderontvangsten buitenland industrie en uitvoerwaarde goederen, gestandaardiseerde waarden

Orders uit het buitenland nemen toe

In de periode begin 1998 - medio 2004 liep de ontwikkeling van de orderontvangsten uit het buitenland gemiddeld zo’n zes maanden voor op de jaar-op-jaar mutaties van de goederenuitvoer. Vanaf oktober 2003 steeg per saldo het aantal bedrijven in de industrie dat de orderontvangst uit het buitenland zag toenemen. Vanwege het verband tussen de orderontvangst en de uitvoer mag voor de rest van dit jaar een aanhoudende groei van de goederenexport verwacht worden.

Vooral in metaal en aardolie ordergroei

Vooral bedrijven in de metaalindustrie, aardolie-, chemische en kunststofindustrie zagen hun buitenlandse orders toenemen. Samen zijn de bedrijven in deze industriebranche goed voor zo’n 70 procent van de industriële export. Iets minder grote toenames werden gerapporteerd door de papier- en grafische industrie. In de overige branches was er afwisselend sprake van toe- en afnames.

Oordeel orderpositie buitenland en uitvoerwaarde goederen

Oordeel orderpositie buitenland en uitvoerwaarde goederen

Beoordeling orderpositie wijst ook op aantrekken export

Ook het oordeel van de ondernemers over hun buitenlandse orderportefeuille wijst op een verdere exportgroei. Vanaf augustus 2003 is dit oordeel voortdurend verbeterd.

Ben van Cleef

Bron: Conjunctuurbericht