Doorsnee aardappeloogst en recordopbrengst uien

De verwachte oogst van consumptie– en pootaardappelen is in 2004 met ruim 5 miljard kilogram 11 procent groter dan in 2003. In 2003 was de aardappeloogst uitzonderlijk laag door de droge zomer. De verwachte aardappeloogst in 2004 is volgens het CBS vergelijkbaar met de gemiddelde oogst over de laatste tien jaar.
De totale opbrengst van zaaiuien wordt bijna de helft groter dan vorig jaar. Hiermee zullen er voor het eerst meer dan 1 miljard kilo zaaiuien van het land worden gehaald. Deze uitzonderlijk hoge uienopbrengst komt door een sterke uitbreiding van het areaal en hoge opbrengsten per hectare.

Aardappeloogst in middenmoot

Volgens het CBS is de aardappeloogst in 2004 vergelijkbaar met de gemiddelde opbrengst over de laatste tien jaar. De opbrengst per hectare is 9 procent hoger dan vorig jaar. De oppervlakte consumptie- en pootaardappelen is met 113 duizend hectare, 3 procent groter. Hiermee komt de totale aardappeloogst van 2004 in de middenmoot terecht. In de afgelopen tien jaar was de productie vier keer hoger en zes keer lager. Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant zijn met een oogst van elk bijna 1 miljard kilo de belangrijkste aardappelgebieden.

Veel kleiaardappelen

In vergelijking met 2003 stijgt de oogst van kleiaardappelen dit jaar met 14 procent. De opbrengst per hectare neemt 10 procent toe tot 46 duizend kilo per hectare. De pootaardappelteelt neemt een groot deel van de oppervlakte kleiaardappelen in beslag. Ook zand- en veengronden leveren per hectare meer aardappelen op dan in 2003, maar iets minder ten opzichte van het vijfjaarlijkse gemiddelde. Pootaardappelen geteeld op zand- en veengronden komen steeds minder voor.

Recordopbrengst zaaiuien

Voor het vierde jaar op rij is de oppervlakte zaaiuien toegenomen. In 2004 ligt dit areaal voor het eerst boven de 20 duizend hectare. Dit is ruim 20 procent meer dan in 2003. Het CBS verwacht dit jaar een stijging van de opbrengst per hectare met eenvijfde tot 59 duizend kilo. Voor het eerst sinds het begin van de telling wordt er meer dan 1 miljard kilo zaaiuien van het veld gehaald. Dit is 47 procent meer dan in 2003.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads