Topopbrengst graan

De totale graanoogst in 2004 bedraagt naar verwachting 1,6 miljard kilogram. Dat is 4 procent meer dan in 2003. De opbrengst is tot stand gekomen door hoge opbrengsten per hectare en areaaluitbreiding.

Graanopbrengst

Graanopbrengst

Goede tarweoogst

De opbrengst van wintertarwe is met 9 200 kg per ha de hoogste in de afgelopen tien jaar. De Nederlandse akkerbouw produceert in 2004 ruim 14 procent meer wintertarwe dan in 2003. Deze stijging is voor een belangrijk deel het gevolg van areaaluitbreidingen. Het areaal wintertarwe is in 2004 ongeveer 12 procent groter dan in 2003.

Minder zomergerst geoogst

In 2004 is de verwachte opbrengst van zomergerst 6 100 kg per ha. Dit is 5 procent minder dan in 2003. De totale productie van zomergerst komt hiermee uit op 275 miljoen kilo, ruim 16 procent minder dan in 2003. Jaarlijks fluctueert, onder invloed van weersomstandigheden, de verhouding van het geteelde wintergraan en zomergraan.

Drenthe is het belangrijkste teeltgebied voor zomergerst. Bijna eenderde van dit graan wordt in die provincie geteeld. Zomergerst is voornamelijk bestemd voor bierbrouwerijen. In Drenthe is het areaal zomergerst in de laatste tien jaar verdubbeld.

Ontwikkeling areaal zomergerst

Ontwikkeling areaal zomergerst

Koolzaad komt terug

Koolzaad staat opnieuw in de belangstelling. In 2004 is, voor het tweede jaar op rij, het koolzaadareaal sterk gestegen. In 2004 is op ruim 1 600 ha koolzaad verbouwd. In 2003 was dit nog zo’n 950 hectare en in 2002 werd op slechts 480 hectare koolzaad geteeld.

Ondanks een lichte daling van de opbrengst per ha, is de totale koolzaadproductie tweederde hoger dan in 2003. Hiermee is de verwachte oogst van koolzaad 5,6 miljoen kilo. De provincie Groningen is veruit het grootste productiegebied voor koolzaad. De populariteit van koolzaad is vooral toegenomen doordat het gewas steeds meer wordt gebruikt voor de productie van alternatieve brandstoffen voor auto’s.

Folkert van der Werf

Bron: StatLine: Oogstraming akkerbouwgewassen Landbouwtelling