Prijzen staalproducten sterk gestegen

De prijzen van in Nederland geproduceerde en ingevoerde staalproducten zijn in de loop van de eerste zes maanden van 2004 sterk gestegen. De afzetprijzen van in Nederland geproduceerde staalproducten stegen met 12,1 procent, de exportprijzen namen 16,4 procent toe en de invoerprijzen van staalproducten stegen zelfs met 17,8 procent. De afzetprijzen van in Nederland geproduceerde en afgezette staalproducten lieten een gematigde stijging zien (+ 4,9 procent).

Ontwikkeling prijzen staal en staalproducten in Nederland (2000=100)

Ontwikkeling prijzen staal en staalproducten in Nederland (2000=100)

Oorzaak en gevolg

Door de sterke economische groei in China is de vraag naar staal en grondstoffen voor staal (ijzererts, kolen) op de wereldmarkt sterk toegenomen. Dit heeft mede geleid tot forse prijsstijgingen op de wereldmarkt.

De gevolgen van de sterke prijsstijging in de Nederlandse staalindustrie op de Nederlandse Producentenprijsindex (PPI) voor de totale industrie blijven beperkt. Het aandeel van in Nederland geproduceerde staalproducten bedraagt slechts 3,4 procent van de totale industriële productie.

Het aandeel van in Nederland ingevoerde staalproducten is 4,8 procent van de totale Nederlandse invoer van industriële producten.

Bijdrage invoerprijzen staalproducten in PPI (2000=100)

Bijdrage invoerprijzen staalproducten in PPI (2000=100)

Bijdrage staalprijzen aan Producentenprijsindexcijfer

Als de prijsstijging in de staalindustrie buiten beschouwing wordt gelaten, resteert voor de eerste helft van het jaar een stijging van de prijzen van de in Nederland geproduceerde industriële producten van 3,9 procent. Inclusief de staalindustrie komt de prijsstijging van de totale Nederlandse industriële productie uit op 4,2 procent.

De bijdrage van de stijging van de Nederlandse invoerprijzen van staalproducten op de totale PPI is beduidend groter. Als de prijsontwikkeling van de invoer van staalproducten buiten beschouwing wordt gelaten, blijft de stijging van de invoerprijzen van de overige industriële producten beperkt tot 0,9 procent. Inclusief staal bedraagt de prijsstijging van de totale Nederlandse invoer van industriële producten 1,8 procent.

Corien Ooms

Bron: StatLine