De illegale economie in Nederland

Voor 2001 zijn experimentele schattingen gemaakt van de illegale economie in Nederland. De toegevoegde waarde van de illegale economie wordt geraamd op 3,3 miljard euro. Daarmee was de omvang van de illegale economie minder dan 1 procent van het BBP.

Activiteiten met drugs waren in 2001 goed voor bijna 60 procent van de toegevoegde waarde van de illegale economie. Daarnaast is het aandeel van prostitutie 15 procent en dat van illegaal uitzendwerk 14 procent.

Toegevoegde waarde naar sector illegale economie, 2001

Toegevoegde waarde naar sector illegale economie, 2001

Afzet van drugs goed voor 1,1 miljard euro

In 2001 bedroeg de geschatte binnenlandse afzet van de illegale economie 2,5 miljard euro. Hiervan had bijna 1,1 miljard euro betrekking op drugs.

De binnenlandse afzet aan heroïne en cocaïne wordt geraamd op 430 miljoen euro. Voor cannabis is dit 600 miljoen euro. Ongeveer driekwart van deze cannabis werd ook in Nederland geteeld.

Nederland geldt als een belangrijk productie- en distributieland voor XTC. De binnenlandse afzet van XTC wordt geraamd op 40 miljoen euro. Daarnaast wordt de waarde van de geëxporteerde XTC voor 2001 geraamd op 320 miljoen euro.

Prostitutie bracht 660 miljoen euro op

De binnenlandse afzet van de prostitutie bedroeg in 2001 naar schatting 660 miljoen euro. Het gaat om verdiensten van zowel prostituees als exploitanten. De raming heeft betrekking op de gehele prostitutiesector, zowel het illegale als het legale deel. Sinds op 1 oktober 2000 het bordeelverbod in Nederland is opgeheven, is vrijwillige prostitutie niet langer illegaal.

Illegale activiteiten in de Nederlandse economie, 2001

Illegale activiteiten in de Nederlandse economie, 2001

Illegaal uitzendwerk

Door merendeels illegale uitzendbureaus werd in 2001 voor omgerekend 27,5 duizend voltijdbanen illegaal bemiddeld. De totale binnenlandse afzet hiervan wordt geraamd op 520 miljoen euro, waarvan de ene helft voor bemiddeling en de andere helft voor lonen van uitzendkrachten. De illegale arbeid wordt grotendeels ingezet in de land- en tuinbouw en in de bouw.

Overige illegale activiteiten

Naast de genoemde illegale activiteiten zijn er nog de illegale kansspelen (binnenlandse afzet 140 miljoen euro in 2001), heling (50 miljoen euro) en illegaal kopiëren (100 miljoen euro).

Marleen Verbruggen en Marret Smekens

Bron: De illegale economie in Nederland (PDF: 73 kB)