Consumentenvertrouwen licht gedaald

Het vertrouwen van de Nederlandse consument is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in september 3 punten gedaald ten opzichte van augustus. Het vertrouwen schommelt sinds juli 2004 rond een waarde van -20. Dit is de hoogste waarde sinds het voorjaar van 2002. Het teruglopende vertrouwen hangt samen met een kleine daling van de koopbereidheid. Die liep in september ook met 3 punten terug. Het oordeel van de consument over het economisch klimaat veranderde nauwelijks. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Koopbereidheid iets afgenomen

De koopbereidheid is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in september uitgekomen op -20. Dit is 3 punten lager dan in augustus. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden en op de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen. Consumenten zijn met name negatiever geworden over hun financiële situatie. Vooral de verwachtingen voor de komende twaalf maanden zijn verslechterd. Over het doen van grote aankopen zoals meubels is de consument in september nauwelijks van mening veranderd.
Consumenten blijven weliswaar overwegend negatief over het doen van grote aankopen, maar ze zijn hierover de laatste maanden wel iets minder somber geworden. In september vond 41 procent van de consumenten de tijd ongunstig voor grote uitgaven, terwijl 14 procent het moment gunstig achtte. In mei vond nog 47 procent de tijd ongunstig en 11 procent de tijd gunstig.

Oordeel economisch klimaat stabiel

Over het economisch klimaat zijn consumenten, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, in september per saldo ongeveer even negatief gebleven als in augustus. Aan de ene kant zijn consumenten iets positiever geworden over de economie in de afgelopen twaalf maanden. Aan de andere kant zijn de verwachtingen voor de komende twaalf maanden juist iets pessimistischer.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads