Steeds meer auto's op diesel

Het aantal motorvoertuigen in Nederland is in vier jaar tijd met 10 procent toegenomen tot bijna 8 miljoen op 1 januari 2004. Vooral dieselauto’s zijn bezig met een geleidelijke opmars. Inmiddels rijdt een kwart van alle auto’s op diesel. Het aantal voertuigen in zakelijk bezit steeg met 15 procent en particulier bezit met 9 procent.

Groei motorvoertuigenpark en bevolking in Nederland

Groei motorvoertuigenpark en bevolking in Nederland

Toename autobezit en bevolking

Met de groei van 10 procent in vier jaar tijd is het aantal auto’s in Nederland sneller gegroeid dan de totale Nederlandse bevolking. De bevolking nam in dezelfde periode met 2,5 procent toe.

Ontwikkeling motorvoertuigenpark, naar gebruik en brandstofsoort, 2000–2004

Ontwikkeling motorvoertuigenpark, naar gebruik en brandstofsoort, 2000-2004

Een kwart meer dieselvoertuigen

Het aantal dieselvoertuigen is in 2004 ten opzichte van 2000 met 28 procent toegenomen, zowel voor privé - als voor zakelijk gebruik. Hierdoor bestond op 1 januari van dit jaar een kwart van het totale motorvoertuigenpark uit dieselauto’s. In het bedrijfsleven is de dieselauto veruit favoriet, 72 procent rijdt op diesel.

Benzineauto domineert nog steeds

Ondanks de groei van het aandeel dieselauto’s rijden nog steeds de meeste auto’s op benzine (71 procent). Door de aanschaf onder particulieren nam het aantal benzinevoertuigen in 2004 ten opzichte van 2000 nog met 7 procent toe. De afgelopen twee jaar is het aantal benzinewagens voor zakelijk gebruik afgenomen met respectievelijk 2,5 en 4 procent.

Samenstelling motorvoertuigenpark, naar gebruik en brandstofsoort, 2004

Samenstelling motorvoertuigenpark, naar gebruik en brandstofsoort, 2004

Gemiddeld verbruik niet gestegen

De veranderingen in het motorvoertuigenpark hebben hun weerslag op de verkoopcijfers van brandstof. In 2002 (meest recent jaar waarover cijfers beschikbaar zijn ) werd 22 procent meer liter diesel en 6 procent meer liter benzine verkocht dan in 1999. De verkooptoename van brandstoffen weerspiegelt de stijging van het aantal voertuigen. Het (gemiddelde) brandstoffenverbruik per voertuig is in deze periode nagenoeg gelijk gebleven.

Roos Schellings

Bron: StatLine: Totaaloverzicht motorvoertuigenpark