Laag rendement grote ondernemingen

In de jaren 2001 en 2002 was het gemiddelde rendement van alle niet-financiële ondernemingen ongeveer 7 procent. Dat is uitzonderlijk laag. Sinds 1977 is het rendement nog nooit zo laag geweest. In 2000 was dit rendement nog ruim 20 procent.

Resultaten sterk achteruit

Het netto resultaat over 2002 is ongeveer 20 miljard euro. In 2001 was dat nog 22 miljard euro, in 2000 bijna 60 miljard euro.

Rendement niet-financiële ondernemingen

Rendement niet-financiële ondernemingen

Kleine ondernemingen presteren beter

In de periode 1992–2000 wijken de rendementen bij de kleinere ondernemingen niet sterk af van de grote ondernemingen. Vanaf 2001 staan echter alle bedrijfsuitkomsten onder druk, maar presteren de kleinere ondernemingen beter dan de grote.

Rendement naar sector

Rendement naar sector

Fors verlies in communicatiesector

De winstgevendheid is in 2002 in bijna alle sectoren lager dan in 2001. Per sector treden bovendien forse rendementsverschillen op. Verreweg de slechtste resultaten zijn behaald in de communicatiesector. De belangrijkste oorzaak is de afschrijving op de UMTS-aankopen.
Het hoge rendement in de landbouw, visserij en de winning van delfstoffen en in de bouwnijverheid wordt ook veroorzaakt door een relatief laag eigen vermogen, waardoor het rendement sterk kan toenemen.

Netto resultaat naar sector

Netto resultaat naar sector

Hoogste rendementen in industrie

Enkele sectoren doen het goed in 2002. Dit zijn de industrie, de reparatiebedrijven en de handel, en in iets mindere mate de bouwnijverheid.
De winstgevendheid van de zakelijke dienstverlening blijft hierbij achter. Dit komt vrijwel geheel door de sterk oplopende verliezen in de ICT-sector. Bedroeg de winst in deze sector in 2000 nog ruim 400 miljoen euro, in 2002 is het verlies ruim 1,3 miljard euro.
Ook in de transport- en communicatiesector zijn de verliescijfers aanzienlijk.

Frank Bonger

Bron: StatLine