Inflatie blijft in augustus 1,1 procent

De prijzen voor de consument lagen in augustus 2004 gemiddeld 1,1 procent hoger dan in augustus 2003. Het inflatiecijfer is daarmee even hoog als in juli. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Prijsdalingen van aardappelen, groenten en benzine drukten het inflatiecijfer, terwijl de prijsontwikkeling van kleding een verhogend effect had.
Ook de inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode veranderde niet in augustus en bleef 1,2 procent.

Prijzen in augustus iets hoger dan in juli

Van juli op augustus 2004 zijn de prijzen voor consumenten gemiddeld 0,3 procent gestegen. Dit is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. De prijsstijging deed zich vooral voor bij kleding. Doordat de uitverkoop begint af te lopen en de wintercollectie in de winkels verschijnt, lopen de prijzen van kleding en schoeisel flink op. Ook diesel en LPG werden flink duurder, maar benzine daalde iets in prijs.
Voedingsmiddelen werden in augustus goedkoper. Er werden flinke prijsdalingen gemeten voor verse groenten en aardappelen en daarnaast lichte prijsdalingen voor onder andere vlees, vis, fruit en eieren.

Inflatie onveranderd laag, voeding flink goedkoper

De inflatie in augustus is net als in juli uitgekomen op 1,1 procent. De bijdrage van sommige artikelgroepen aan het inflatiecijfer is in de afgelopen maand wel veranderd.
Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren in augustus 5,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. In juli was dat nog 3,9 procent. Dit drukte de inflatie. Vooral de prijsontwikkeling van aardappelen en groenten had een belangrijk effect. Aardappelen waren in augustus 22 procent goedkoper dan een jaar eerder. In juli waren aardappelen nog 18 procent duurder dan een jaar daarvoor. Ook verse groenten waren in augustus veel goedkoper dan in augustus 2003, namelijk 16 procent. In juli was de prijsdaling van verse groenten ten opzichte van een jaar eerder nog 4 procent.
De prijsontwikkeling van benzine drukte het inflatiecijfer eveneens. Benzine was in augustus 7,9 procent duurder dan een jaar eerder, maar in juli was dat nog 10,4 procent.
Daar staat tegenover dat de ontwikkeling van de kledingprijzen het inflatiecijfer omhoog duwde. In augustus lag het prijsniveau van kleding en schoeisel nog maar een 0,5 procent onder het niveau van augustus vorig jaar. In juli waren kleding en schoeisel 3,5 procent goedkoper dan een jaar daarvoor.

Inflatie in Nederland blijft ruim onder gemiddelde Eurozone

De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenregels is in augustus 2004 uitgekomen op 1,2 procent. Dat is evenveel als in juli. Eurostat, het Europese statistische bureau, verwacht dat de inflatie in de Eurozone in augustus net als in juli zal uitkomen op 2,3 procent.
In juli bedroeg de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenregels 1,2 procent. Dat was de op één na laagste inflatie van de Eurozone. Alleen in Finland werd een lagere inflatie gemeten.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads