Omzet uitzendbureaus bereikt dieptepunt

Sinds 2001 heeft de uitzendbranche te maken met verlies aan uitzenduren. Dit leidde echter niet onmiddellijk tot een omzetverlies. Dankzij de flexwet stroomden geleidelijk meer uitzendkrachten door naar beter betaalde arbeid. Zij genereerden hierdoor extra omzet. Vanaf het derde kwartaal in 2002 daalt echter ook de omzet. In het eerste kwartaal van 2004 bereikte de omzet van uitzendbureaus het laagste niveau in vier jaar.

Omzet en uren uitzendbureaus, per kwartaal

Omzet en uren uitzendbureaus, per kwartaal

Weer forse daling omzet uitzendbranche

In perioden van laagconjunctuur daalt de vraag naar arbeid en neemt de werkloosheid toe. Deze ontwikkelingen zijn ongunstig voor de uitzendbranche. Sinds het derde kwartaal van 2002, nu zeven kwartalen op rij, heeft de uitzendbranche elke periode te maken met een omzetdaling. Uit de meest recente CBS-cijfers blijkt dat de omzet het eerste kwartaal van dit jaar 6 procent lager is dan in het eerste kwartaal in 2003.

Uren uitzendbureaus, per fase

Uren uitzendbureaus, per fase

Bovengemiddelde cao-loonstijgingen

Hoewel de flexwet niets regelt met betrekking tot salaris is het zeer waarschijnlijk dat de overstap naar een volgende fase gepaard ging met een salarisverhoging. De cao-lonen in de uitzendbranche lagen in het eerste kwartaal van 2004 namelijk 20 procent boven het niveau van 2000. De gemiddelde cao-loonstijging in alle bedrijfstakken lag in deze periode met 12 procent aanzienlijk lager.

Omzetontwikkeling en urenontwikkeling

Omzetontwikkeling en urenontwikkeling

Minder uren en later pas minder omzet

De bovengemiddelde salarisverhoging in de uitzendbranche, heeft ertoe bijgedragen dat het urenverlies niet direct tot een omzetverlies leidde. Terwijl de totale uitzenduren al in omvang afnamen in 2001, duurde het nog een jaar voordat ook de omzet daalde. In 2001 toen de uitzenduren daalden met 0,2 procent, steeg de omzet nog met 8 procent. In 2002 was een eerste omzetdaling van 1 procent zichtbaar terwijl het urenverlies toen al 7 procent bedroeg.

In 2003 lagen de verliezen dichter bij elkaar. De omzet daalde met 8 procent en de uren - met bijna 9 procent. De positieve impact die ervaren uitzendkrachten hadden op de omzet was in 2003 voorbij. Het fasensysteem is inmiddels getemporiseerd.

Roos Schellings

Bron: StatLine